Salt la conţinut

Salt la cuprins

Transformarea unui ţinut arid într-unul roditor

Transformarea unui ţinut arid într-unul roditor

 Transformarea unui ţinut arid într-unul roditor

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU DIN INDIA

Cum se pot transforma ţinuturile aride din Ladakh, o regiune din nordul Indiei, în unele mai roditoare? Această problemă îl preocupa pe Tsewang Norphel, un inginer constructor ieşit la pensie. Torentele provenite de la gheţarii naturali din înălţimile munţilor Himalaia încep să apară în luna iunie, nu în aprilie, când precipitaţiile sunt puţine, iar fermierii au nevoie de apă pentru a-şi iriga terenurile. Norphel a găsit o soluţie genială: să facă gheţari artificiali la altitudini mai joase, unde topirea zăpezii ar avea loc mai devreme.

Potrivit revistei indiene The Week, Norphel şi colegii lui şi-au propus să devieze un râu de munte într-un canal artificial lung de 200 de metri, prevăzut cu 70 de ieşiri. De aici, apa urma să curgă încet, la un anumit debit, pe panta muntelui şi să îngheţe înainte de a ajunge la pereţii de susţinere construiţi la baza pantei. Treptat, gheaţa avea să se acumuleze, acoperind în cele din urmă pereţii. Aflându-se în umbra muntelui, gheţarul urma să se topească doar când temperatura avea să crească, şi anume în aprilie, furnizând apa atât de necesară pentru irigaţii în acea perioadă.

A avut succes ideea de a face un gheţar artificial? De fapt, ideea lui Norphel s-a dovedit a fi atât de practică, încât s-au făcut încă zece gheţari de acest gen în Ladakh şi se fac planuri pentru realizarea mai multora. Un astfel de gheţar, făcut la o altitudine de 1 370 de metri, conţine în jur de 34 000 000 de litri de apă. Dar ce se poate spune despre costul lui? „Realizarea unui gheţar artificial durează aproximativ două luni şi costă 80 000 de rupii (1 860 de dolari), majoritatea fiind cheltuieli legate de mâna de lucru“, se afirmă în revista The Week.

Când este folosită în scopuri bune, ingeniozitatea omului se poate dovedi cu adevărat folositoare. Gândiţi-vă numai ce vor reuşi oamenii să realizeze sub îndrumarea Regatului ceresc al lui Dumnezeu! Biblia promite: „Deşertul şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli şi va înflori ca trandafirul; . . . în pustie vor ţâşni ape şi în deşert torenţi“ (Isaia 35:1, 6). Ce plăcere va fi să luăm parte la înfrumuseţarea pământului!

[Provenienţa fotografiilor de la pagina 31]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

Arvind Jain, The Week Magazine