Lecții din Biblie pentru copii

Cu ajutorul acestei cărți vei face o călătorie în timp, citind relatarea biblică despre creație, despre nașterea și serviciul lui Isus și despre venirea Regatului.

Scrisoare de la Corpul de Guvernare

Cum poate fi folosită această carte?

LECȚIA 1

Dumnezeu a făcut cerul și pământul

Biblia spune că Dumnezeu a creat cerul și pământul. De ce a făcut Dumnezeu un înger înainte de toate celelalte lucruri?

LECȚIA 2

Dumnezeu i-a creat pe primul bărbat și pe prima femeie

Dumnezeu i-a creat pe primul bărbat și pe prima femeie și i-a pus în grădina Edenului. El a dorit ca ei să aibă copii și să transforme întregul pământ într-un paradis.

LECȚIA 3

Adam și Eva nu au ascultat de Dumnezeu

De ce era special un anumit pom din grădina Edenului? De ce a mâncat Eva din fructul lui?

LECȚIA 4

Mânia a dus la crimă

Dumnezeu a acceptat ofranda lui Abel, dar nu și pe a lui Cain. Când a aflat, Cain s-a înfuriat și a făcut un lucru îngrozitor.

LECȚIA 5

Arca lui Noe

Unii îngeri răi au venit pe pământ pentru a se căsători cu femei și au avut copii, care apoi au devenit niște uriași violenți. Pământul a ajuns plin de violență. Dar Noe era diferit: el îl iubea pe Dumnezeu și asculta de el.

LECȚIA 6

Opt supraviețuitori pășesc într-o lume nouă

La Potop, a plouat 40 de zile și 40 de nopți. Noe și familia sa au stat în arcă peste un an. În cele din urmă, ei au putut ieși afară.

LECȚIA 7

Turnul Babel

Unii oameni au hotărât să construiască un oraș și un turn înalt, până la cer. De ce i-a făcut Dumnezeu să vorbească dintr-o dată limbi diferite?

LECȚIA 8

Avraam și Sara au ascultat de Dumnezeu

De ce au renunțat Avraam și Sara la locuința lor din orașul Ur pentru a trăi ca nomazi în țara Canaanului?

LECȚIA 9

În sfârșit, un fiu!

Cum avea să-și împlinească Dumnezeu promisiunea făcută lui Avraam? Prin intermediul căruia dintre fiii lui Avraam: Isaac sau Ismael?

LECȚIA 10

Soția lui Lot

Dumnezeu a făcut să cadă foc și sulf peste Sodoma și Gomora. De ce au fost distruse cele două orașe? De ce este soția lui Lot un exemplu-avertisment pentru noi?

LECȚIA 11

Un test al credinței

Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Ia-l, te rog, pe singurul tău fiu și oferă-l ca jertfă pe un munte din ținutul Moria”. Cum avea să treacă Avraam acest test al credinței?

LECȚIA 12

Iacob primește moștenirea

Isaac și Rebeca au avut doi băieți gemeni, pe care îi chema Esau și Iacob. Pentru că Esau s-a născut primul, el urma să primească o moștenire specială. De ce a renunțat Esau la ea pentru o farfurie cu mâncare?

LECȚIA 13

Iacob și Esau fac pace

Cum a primit Iacob o binecuvântare de la un înger? Și cum s-a împăcat el cu Esau?

LECȚIA 14

Un sclav care a ascultat de Dumnezeu

Iosif a făcut ce era drept. Cu toate acestea, a avut mult de suferit. De ce?

LECȚIA 15

Iehova nu l-a uitat pe Iosif

Deși Iosif era departe de familie, Dumnezeu i-a dovedit că-l susține.

LECȚIA 16

Cine a fost Iov?

El a ascultat de Iehova chiar și atunci când i-a fost greu.

LECȚIA 17

Moise alege să îi slujească lui Iehova

Când era bebeluș, Moise a fost salvat datorită planului ingenios al mamei sale.

LECȚIA 18

Tufa de mărăcini care ardea

De ce tufa de mărăcini care ardea nu se mistuia?

LECȚIA 19

Primele trei plăgi

Faraonul a adus nenorocirea asupra poporului său deoarece a fost prea mândru ca să întreprindă o acțiune simplă.

LECȚIA 20

Alte șase plăgi

Cum s-au deosebit acestea de primele trei plăgi?

LECȚIA 21

Cea de-a zecea plagă

Această plagă a fost atât de devastatoare, încât mândrul faraon a cedat.

LECȚIA 22

Miracolul de la Marea Roșie

Faraonul a rămas în viață în timpul celor zece plăgi. Dar ce s-a întâmplat cu el când Dumnezeu a înfăptuit acest miracol?

LECȚIA 23

O promisiune făcută lui Iehova

Israeliții i-au făcut lui Iehova o promisiune specială la muntele Sinai.

LECȚIA 24

Ei și-au încălcat promisiunea

În timp ce Iehova îi dădea lui Moise Cele zece porunci, poporul a comis un păcat îngrozitor.

LECȚIA 25

Un tabernacol folosit pentru închinare

În acest cort special se afla arca legământului.

LECȚIA 26

Cei doisprezece spioni

Iosua și Caleb au vorbit despre Canaan altfel decât ceilalți zece spioni.

LECȚIA 27

S-au răzvrătit împotriva lui Iehova

Core, Datan, Abiram și alți 250 de bărbați nu au înțeles un lucru esențial despre Iehova.

LECȚIA 28

Măgărița lui Balaam vorbește

Măgărița a văzut pe cineva pe care Balaam nu-l putea vedea.

LECȚIA 29

Iehova îl alege pe Iosua

Dumnezeu i-a dat lui Iosua instrucțiuni, care ne pot fi utile și nouă, celor care trăim în prezent.

LECȚIA 30

Rahav îi ascunde pe spioni

Zidurile Ierihonului s-au prăbușit. Dar casa lui Rahav a rămas în picioare, deși se afla în zidul orașului.

LECȚIA 31

Iosua și gabaoniții

Iosua l-a rugat pe Dumnezeu ca soarele să stea în loc. I-a răspuns Dumnezeu la rugăciune?

LECȚIA 32

Un nou conducător și două femei curajoase

După moartea lui Iosua, israeliții au ajuns să se închine la idoli. Au început să aibă o viață grea, dar au primit ajutor de la judecătorul Barac, de la profetesa Debora și de la curajoasa Iael!

LECȚIA 33

Rut și Naomi

Două femei văduve s-au întors în Israel. Una dintre acestea, Rut, a muncit pe câmp și a fost remarcată de Boaz.

LECȚIA 34

Ghedeon îi învinge pe madianiți

Întrucât madianiții le făcuseră israeliților viața un chin, poporul a strigat către Iehova pentru ajutor. Cum au înfrânt 300 de soldați o armată de 135 000 de luptători?

LECȚIA 35

Ana se roagă să aibă un fiu

Elcana merge cu familia sa la tabernacolul din Șilo pentru a-i aduce închinare lui Iehova. Acolo, Ana se roagă să aibă un fiu. După un an, se naște Samuel!

LECȚIA 36

Promisiunea lui Iefta

Ce promisiune a făcut Iefta și de ce? Cum a reacționat fiica lui Iefta când a aflat promisiunea pe care o făcuse tatăl ei?

LECȚIA 37

Iehova îi vorbește lui Samuel

Marele preot Eli avea doi fii care slujeau ca preoți la tabernacol, dar ei nu respectau legile lui Dumnezeu. Samuel însă era diferit. Iehova i-a vorbit lui Samuel.

LECȚIA 38

Iehova i-a dat putere lui Samson

Dumnezeu i-a dat putere lui Samson ca să lupte cu filistenii, dar când Samson a făcut o greșeală, filistenii l-au prins.

LECȚIA 39

Primul rege al Israelului

Iehova le-a dat israeliților judecători care să-i conducă. Ei însă au vrut un rege. Samuel l-a uns pe Saul ca rege al Israelului, însă mai târziu Iehova l-a respins pe acesta. De ce?

LECȚIA 40

David și Goliat

Iehova îl alege pe David ca viitor rege al Israelului, iar David dovedește că este demn de responsabilitatea primită.

LECȚIA 41

David și Saul

De ce unul dintre acești doi bărbați îl urăște pe celălalt și cum reacționează cel nedreptățit?

LECȚIA 42

Ionatan, un om loial și curajos

Fiul regelui devine un prieten apropiat al lui David.

LECȚIA 43

Regele David păcătuiește

O decizie greșită a provocat multe necazuri.

LECȚIA 44

Un templu pentru Iehova

Dumnezeu acceptă rugămintea lui Solomon și îi acordă mari privilegii.

LECȚIA 45

Regatul este împărțit

Mulți israeliți au încetat să-i aducă închinare lui Iehova.

LECȚIA 46

Testul de la muntele Carmel

Cine este adevăratul Dumnezeu? Iehova sau Baal?

LECȚIA 47

Iehova îi dă putere lui Ilie

Crezi că Iehova îți poate da și ție putere?

LECȚIA 48

Fiul unei văduve este înviat

Două miracole făcute în aceeași casă!

LECȚIA 49

O regină rea este pedepsită

Izabela pune la cale uciderea lui Nabot pentru a-i fura via! Acțiunile ei rele nu trec neobservate de Iehova.

LECȚIA 50

Iehova îl apără pe Iosafat

Fidelul rege Iosafat îi cere ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune când națiunea lui Iuda este amenințată de națiuni dușmane.

LECȚIA 51

Războinicul și fetița

O fetiță israelită îi vorbește stăpânei ei despre marea putere a lui Iehova, ceea ce duce la un miracol.

LECȚIA 52

Armata de foc a lui Iehova

Cum ajunge slujitorul lui Elisei să înțeleagă că „cei ce sunt cu noi sunt mai mulți decât cei ce sunt cu ei”?

LECȚIA 53

Curajul lui Iehoiada

Un preot fidel înfruntă o regină rea.

LECȚIA 54

Iehova a avut răbdare cu Iona

Cum a ajuns unul dintre profeții lui Dumnezeu să fie înghițit de un pește uriaș? Cum a ieșit el de acolo? Și ce lecție i-a dat Iehova acestui profet?

LECȚIA 55

Îngerul lui Iehova îl ocrotește pe Ezechia

Dușmanii lui Iuda spun că Iehova nu-și va ocroti poporul. Dar se înșală amarnic!

LECȚIA 56

Iosia a iubit Legea lui Iehova

Iosia devine regele lui Iuda la vârsta de opt ani. El ajută poporul să se întoarcă la închinarea adevărată adusă lui Iehova.

LECȚIA 57

Iehova îl trimite pe Ieremia să predice

Mesajul tânărului Ieremia i-a înfuriat pe bătrânii poporului.

LECȚIA 58

Ierusalimul este distrus

Locuitorii lui Iuda continuă să se închine la dumnezei falși. De aceea, Iehova nu îi mai ocrotește.

LECȚIA 59

Patru băieți care au ascultat de Iehova

Patru tineri evrei sunt hotărâți să-i rămână fideli lui Iehova, deși se află în Babilon, la curtea regelui Nebucadnețar.

LECȚIA 60

Un Regat care va dura veșnic

Daniel explică visul ciudat al lui Nebucadnețar.

LECȚIA 61

Ei nu s-au închinat

Șadrac, Meșac și Abed-Nego refuză să se închine înaintea statuii de aur făcute de regele Babilonului.

LECȚIA 62

Un regat asemenea unui copac mare

Visul lui Nebucadnețar îi dezvăluie acestuia viitorul.

LECȚIA 63

Scrierea de pe perete

Când apare scrierea misterioasă și ce semnificație are ea?

LECȚIA 64

Daniel în groapa cu lei

Roagă-te lui Iehova în fiecare zi, asemenea lui Daniel!

LECȚIA 65

Estera își salvează poporul

O tânără orfană ajunge la curtea regelui Persiei și este aleasă regină.

LECȚIA 66

Ezra predă Legea lui Dumnezeu

Israeliții ascultă cuvintele lui Ezra, iar apoi îi fac o promisiune specială lui Dumnezeu.

LECȚIA 67

Zidurile Ierusalimului

Neemia află că dușmanii vor să atace. De ce lui Neemia nu îi este frică?

LECȚIA 68

Elisabeta are un băiețel

De ce i s-a spus soțului Elisabetei că nu avea să mai poată vorbi până la nașterea copilului?

LECȚIA 69

Maria primește o vizită deosebită

I-a transmis un mesaj care i-a schimbat viața.

LECȚIA 70

Îngerii anunță nașterea lui Isus

La vestea nașterii lui Isus, păstorii acționează cu promptitudine.

LECȚIA 71

Iehova l-a ocrotit pe Isus

Un rege rău a vrut să-l omoare pe Isus.

LECȚIA 72

Isus la templu

Ce i-a impresionat pe învățătorii din templu la Isus?

LECȚIA 73

Ioan pregătește calea

După ce crește, Ioan devine profet. El le spune oamenilor că va veni Mesia. Cum reacționează ei le mesajul lui?

LECȚIA 74

Isus devine Mesia

La ce s-a referit Ioan când l-a numit pe Isus Mielul lui Dumnezeu?

LECȚIA 75

Diavolul îl pune la încercare pe Isus

Diavolul îl ispitește de trei ori pe Isus. Care sunt cele trei ispite? Cum reacționează Isus?

LECȚIA 76

Isus curăță templul

De ce scoate Isus animalele din templu și răstoarnă mesele schimbătorilor de bani?

LECȚIA 77

Femeia de la fântână

O femeie samariteană rămâne surprinsă când Isus vorbește cu ea. De ce? Ce anume i-a spus Isus, lucru pe care nu-l mai spusese nimănui?

LECȚIA 78

Isus predică mesajul despre Regat

Isus îi invită pe unii să devină discipolii lui și „pescari de oameni”. Mai târziu, el îi instruiește pe 70 dintre continuatorii lui să predice vestea bună.

LECȚIA 79

Isus face multe miracole

Oriunde merge Isus, oamenii bolnavi vin la el, iar el îi vindecă pe toți. El chiar readuce la viață o fetiță.

LECȚIA 80

Isus alege 12 apostoli

De ce i-a ales Isus pe apostoli? Îți amintești numele lor?

LECȚIA 81

Predica de pe munte

Isus transmite lecții valoroase unei mulțimi de oameni.

LECȚIA 82

Isus își învață discipolii să se roage

Pentru ce lucruri le-a spus Isus discipolilor să continue să se roage?

LECȚIA 83

Isus hrănește mii de oameni

Ce ne dezvăluie acest miracol despre Isus și despre Iehova?

LECȚIA 84

Isus merge pe apă

Îți dai seama ce simt apostolii când văd acest miracol?

LECȚIA 85

Isus vindecă în ziua de sabat

De ce nu apreciază toți ce face Isus?

LECȚIA 86

Isus îl învie pe Lazăr

Când o vede pe Maria plângând, Isus izbucnește și el în lacrimi. Dar lacrimile lor de durere devin în scurt timp lacrimi de bucurie.

LECȚIA 87

Ultima cină a lui Isus

Isus le dă instrucțiuni valoroase apostolilor săi în timpul ultimei cine cu ei.

LECȚIA 88

Isus este arestat

Iuda Iscariot vine în fruntea unei gloate înarmate cu săbii și cu ciomege pentru a-l aresta pe Isus.

LECȚIA 89

Petru îl reneagă pe Isus

Ce se întâmplă în curtea casei lui Caiafa? Și ce se întâmplă cu Isus înăuntrul casei lui Caiafa?

LECȚIA 90

Isus moare pe Golgota

De ce poruncește Pilat ca Isus să fie ucis?

LECȚIA 91

Isus este înviat

Ce lucruri extraordinare au avut loc în zilele ce au urmat execuției lui Isus?

LECȚIA 92

Isus li se arată pescarilor

Ce face Isus pentru a le capta atenția?

LECȚIA 93

Isus se întoarce în cer

Înainte de a urca la cer, Isus le dă discipolilor săi unele instrucțiuni importante.

LECȚIA 94

Discipolii primesc spirit sfânt

Ce putere miraculoasă le-a dat spiritul sfânt discipolilor lui Isus?

LECȚIA 95

Nimic nu i-a putut opri

Conducătorii religioși care l-au omorât pe Isus încearcă acum să-i reducă la tăcere pe discipolii săi. Dar nu reușesc.

LECȚIA 96

Isus îl alege pe Saul

Saul este un dușman înverșunat al creștinilor. Dar ceva îl va determina să se schimbe.

LECȚIA 97

Corneliu primește spirit sfânt

De ce îl trimite Dumnezeu pe Petru la casa unui om din națiuni?

LECȚIA 98

Creștinismul ajunge la multe națiuni

Apostolul Pavel și cei care l-au însoțit în călătoriile sale ca misionar duc vestea bună la națiuni îndepărtate.

LECȚIA 99

Un temnicer află adevărul

După ce Pavel și Sila expulzează un demon, un cutremur și o sabie fac ca adevărul să ajungă la inima unui temnicer.

LECȚIA 100

Pavel și Timotei

Acești doi bărbați au fost prieteni și au colaborat mulți ani.

LECȚIA 101

Pavel este trimis la Roma

Călătoria este plină de pericole, dar nimic nu-l poate opri pe acest apostol.

LECȚIA 102

Viziunile lui Ioan

Isus îi arată apostolului Ioan printr-o serie de viziuni ce se va întâmpla în viitor.

LECȚIA 103

„Să vină Regatul tău”

Viziunile din cartea Revelația pe care le-a primit Ioan arată cum va fi viața pe pământ sub domnia Regatului lui Dumnezeu.