Secțiunea Materiale audio conține colecții de materiale audio, între care și muzică, drame și lecturi biblice dramatizate.

(Notă: S-ar putea ca telecomanda voastră să fie puțin diferită de cea folosită în acest tutorial.)

Selectați Materiale audio de pe ecranul principal pentru a vedea colecțiile audio disponibile. Urmați pașii de mai jos pentru a găsi și a asculta materiale audio:

 Ascultați un material audio

Fiecare rând reprezintă o colecție audio. Titlul colecției apare deasupra rândului.

 • Sus și Jos: Mergeți la altă colecție.

 • Stânga și Dreapta: Defilați prin materialele audio dintr-o colecție.

Apăsați Selectează pentru a selecta materialul audio evidențiat și pentru a-l încărca în ecranul Detalii audio.

Selectați una dintre următoarele opțiuni:

 • Redă: Redați materialul audio de la început.

 • Redă-le pe toate: Redați toate materialele audio din colecția respectivă, începând cu cel afișat pe ecran. Redarea se va opri în momentul în care toată colecția a fost redată.

 • Reia: Reluați redarea materialului audio din locul în care ați oprit rularea lui.

Sub ecranul Detalii audio vor fi afișate pe un rând alte materiale video din colecția respectivă. Apăsați Jos pentru a activa rândul cu materialele din colecție sau Sus pentru a vă întoarce la ecranul Detalii audio.

 Ascultați o colecție audio

Puteți asculta nu doar un material audio, ci o colecție întreagă. Mergeți la colecția audio pe care doriți să o ascultați, apoi selectați una dintre următoarele funcții:

 • Redă-le pe toate: Redați toate materialele audio din colecție, începând cu primul.

 • Redare aleatorie: Redați toate materialele audio din colecție într-o ordine aleatorie.

Redarea se va opri în momentul în care toate materialele audio din colecție au fost redate.

 Controlați redarea unui material audio

Redarea unui material audio poate fi controlată cu ajutorul telecomenzii Amazon Fire TV după cum urmează:

 • Redă/Pauză: Se întrerupe redarea materialului audio. Apăsați din nou butonul pentru a relua redarea.

 • Derulare înainte: Mergeți înainte rapid prin materialul audio. Apăsați butonul Redă pentru a relua redarea.

 • Derulare înapoi: Mergeți înapoi spre începutul materialului audio. Apăsați butonul Redă pentru a relua redarea.

 • Înapoi: Reveniți la ecranul Detalii audio.