Џа ко тексто

Читин и Библија ко Интернет

Дикх о додатокија со иси ко Превод Нево свето тари Библија која сој точно хем локхи читибаске.

Читин и Библија ко Интернет

Дикх о додатокија со иси ко Превод Нево свето тари Библија која сој точно хем локхи читибаске.

Дикх о најневе видеоклипија, музика, статие хем хаберија.

Дикх со иси нево

Роде библиско курси

Пријавин тут бесплатно те проучине и Библија.

Роде посета

Пуч несаво библиско пучибе, или дознајн повише башо е Јеховаскере сведокија.

Џа ко состанок е Јеховаскере сведоконгоро

Аракх и најпаше дворана е Јеховаскере сведоконгири хем дознајн кеда икерена о состанокија. Секој шај те авел хем на родена пе прилогија

Е Јеховаскере сведокија — Кој сием амен?

Амен сием таро различна нацие хем кераја лафи ко различна чхибја, ама иси амен иста целија. Највише таро са, мангаја те да чест е Јеховаске, о Девел башо кова со вакерела и Библија, о Девел со керѓа са о буќа. Даја са амендар те џа пало е Исусескоро пример хем сием горда со сием христијања. Секова јекх амендар редовно накхавела време те поможинел е манушенге те сикљон баши Библија хем башо е Девлескоро Царство. Адалеске со сведочинаја, или вакераја, башо о Девел о Јехова хем лескоро Царство, амен сием пенџарде сар е Јеховаскере сведокија.

Дикх амари интернет-страница. Дознајн повише баши аменде хем башо адава ко со верујнаја.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.