Џа ко тексто

Мир хем бахталипе

Кеда ка аракхљова ко баре проблемија, шај ка дикхјол аменге кај нашти повише те ова бахтале хем те овел амен мир. Ама, и Библија поможинѓа буте манушенге те икљон ко крајо секова диве пумаре проблеменцар, те осетинен пе пошукар хем те аракхен смисла ко живото. И Библија шај те поможинел туке да те ове бахтало.

Публикацие

Ти фамилија шај те овел бахтали

Ка овел ту бахтало брако хем фамилија ако икерена о советија тари Библија.

Сикљов баши Библија е Јеховаскере сведоконцар

Соске те сикљове тари Библија?

И Библија поможинела буте манушенге ко цело сумнал те аракхен одговорија башо најважна пучиба. Мангеа ли туке да те поможинел?

Сар шај те сикљове тари Библија?

Ко цело сумнал, е Јеховаскере сведокија мангена те поможинен е манушен те сикљовен тари Библија бизо лове. Дикх сар керена адава.

Роде те сикљове тари Библија

Сикљов тари Библија ко вакти хем ко тхан со ту ка манге.