Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 81

Mour en Pioneer

Select an Audio Recording
Mour en Pioneer

(Eklesiasdes 11:6)

 1. 1. Ni tepidahn rahn ehu, ket’pin saik dakada,

  Se kaukaunop kohwei

  se men meirte ahpw se kapakap

  Se pwarowei sirei ong me se kin tuhwong.

  Ele ekei uhdi,

  ekei daulih, ahpw se mihmihte.

  (CHORUS)

  Ih mour se piladahr;

  Momour ong Siohwa.

  Eh pahngok koaros, se pahn wia.

  Dadaur’te nan kalohk,

  Mehnda keteu, ket’pin.

  Ih elen at kak kasalehda, at limpoak.

 2. 2. Kaimwiseklahn rahn ehu, ketipino kihrla,

  Pwangada ahpw peren,

  Se nsenamwahu oh kapakap.

  Ih mour me se mwahuki, wia uwen at kak.

  Se kalahngankiong

  Siohwa Eh kapai rahn koaros.

  (CHORUS)

  Ih mour se piladahr;

  Momour ong Siohwa.

  Eh pahngok koaros, se pahn wia.

  Dadaur’te nan kalohk,

  Mehnda keteu, ket’pin.

  Ih elen at kak kasalehda, at limpoak.

(Pil kilang Sos. 24:15; Mel. 92:2; Rom 14:8.)