Przejdź do zawartości

Informacje medyczne dla lekarzy

Literatura medyczna zawiera liczne doniesienia o skomplikowanych zabiegach medycznych i operacjach chirurgicznych, które z powodzeniem przeprowadzono bez użycia allogenicznej krwi pełnej lub jej głównych składników. Unikanie transfuzji obejmuje optymalne wykorzystanie klinicznych strategii minimalizowania utraty krwi, oszczędzanie krwi autologicznej, pobudzanie krwiotworzenia oraz zwiększanie tolerancji niedokrwistości. Niniejsza sekcja zawiera recenzowane artykuły z renomowanych czasopism medycznych, w których przedstawiono dowody przemawiające za stosowaniem technik oszczędzania krwi własnej oraz metod alternatywnych wobec transfuzji.

 

Leczenie zachowawcze i operacyjne

Kliniczne strategie postępowania bez transfuzji krwi obcej w krwotoku i niedokrwistości.

Pediatria

Kliniczne strategie postępowania bez transfuzji krwi obcej w pediatrii i neonatologii.

Inne stany chorobowe

Kliniczne strategie postępowania bez transfuzji krwi obcej w niektórych stanach chorobowych.

Bioetyka i prawo

Aspekty etyczne, prawne i społeczne, do rozważenia przez specjalistów, leczących Świadków Jehowy.


Polecane artykuły

Women who decline blood during labour: Review of findings and lessons learnt from 52 years of Confidential Enquiries into maternal mortality in the United Kingdom (1962-2019). (opens new window)

Berg L, Dave A, Fernandez N, Brooks B, Madgwick K, Govind A, Yoong W

Źródło‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2022;271:20-6.

Indeks‎: PubMed 35131631

DOI‎: 10.1016/j.ejogrb.2022.01.028

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35131631/ (opens new window)

Eltrombopag added to immunosuppression in severe aplastic anemia. (opens new window)

Peffault de Latour R, Kulasekararaj A, Iacobelli S, Terwel SR, Cook R, Griffin M, Halkes CJM, Recher C, Barraco F, Forcade E, Vallejo JC, Drexler B, Mear JB, Smith AE, Angelucci E, Raymakers RAP, de Groot MR, Daguindau E, Nur E, Barcellini W, Russell NH, Terriou L, Iori AP, La Rocca U, Sureda A, Sánchez-Ortega I, Xicoy B, Jarque I, Cavenagh J, Sicre de Fontbrune F, Marotta S, Munir T, Tjon JML, Tavitian S, Praire A, Clement L, Rabian F, Marano L, Hill A, Palmisani E, Muus P, Cacace F, Frieri C, van Lint MT, Passweg JR, Marsh JCW, Socié G, Mufti GJ, Dufour C, Risitano AM; Severe Aplastic Anemia Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation

Źródło‎: N Engl J Med 2022;386(1):11-23.

Indeks‎: PubMed 34986284

DOI‎: 10.1056/NEJMoa2109965

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34986284/ (opens new window)

Implementation of a comprehensive patient blood management program for hospitalized patients at a large united states medical center. (opens new window)

Warner MA, Schulte PJ, Hanson AC, Madde NR, Burt JM, Higgins AA, Andrijasevic NM, Kreuter JD, Jacob EK, Stubbs JR, Kor DJ

Źródło‎: Mayo Clin Proc. 2021;96(12):2980-90.

Indeks‎: PubMed 34736775

DOI‎: 10.1016/j.mayocp.2021.07.017

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34736775/ (opens new window)

Oral is as effective as intravenous tranexamic acid at reducing blood loss in thoracolumbar spinal fusions: a prospective randomized trial. (opens new window)

Yu CC, Fidai M, Washington T, Bartol S, Graziano G

Źródło‎: Spine 2022;47(2):91-8.

Indeks‎: PubMed 34224510

DOI‎: 10.1097/BRS.0000000000004157

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224510/ (opens new window)

Determining optimal treatment to correct preoperative anemia and reduce perioperative allogeneic blood transfusions in cardiac surgery: a retrospective cohort study. (opens new window)

Peel JK, Trudeau J, Tano R, Jadunandan S, Callum J, Moussa F, Lin Y

Źródło‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2021;35(9):2631-9.

Indeks‎: PubMed 33483268

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2020.12.044

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483268/ (opens new window)

Transfusions and neurodevelopmental outcomes in extremely low gestation neonates enrolled in the PENUT Trial: a randomized clinical trial. (opens new window)

Vu PT, Ohls RK, Mayock DE, German KR, Comstock BA, Heagerty PJ, Juul SE; PENUT Consortium

Źródło‎: Pediatr Res 2021;90(1):109-16.

Indeks‎: PubMed 33432157

DOI‎: 10.1038/s41390-020-01273-w

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33432157/ (opens new window)

Perioperative management including dual cell salvage in a Jehovah's Witness patient undergoing major urological surgery. (opens new window)

Smith TG, Anastasescu I, Wight JM, Danaee A, Nair R, O'Brien TS

Źródło‎: Clin Case Rep 2021;9(11):e05098.

Indeks‎: PubMed 34824851

DOI‎: 10.1002/ccr3.5098

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34824851/ (opens new window)

Bloodless management of the anemic patient in the emergency department. (opens new window)

Johnson-Arbor K, Verstraete R

Źródło‎: Ann Emerg Med 2022;79(1):48-57.

Indeks‎: PubMed 34353645

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2021.06.015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34353645/ (opens new window)

Bilateral sequential lung transplantation in Jehovah's Witnesses. (opens new window)

Chan EG, Morrell MR, Chan PG, Sanchez PG

Źródło‎: Perfusion 2021;36(7):672-6.

Indeks‎: PubMed 32650703

DOI‎: 10.1177/0267659120939364

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32650703/ (opens new window)