Skip zu vass drinn is

Bivvel Teachings

Di Bivvel gebt di beshti ensahs zu grohsi questions in layva. Gans deich history kenna miah sayna vi di Bivvel en hilf sei kann. In deah section zaylsht du lanna favass du di Bivvel trosta kansht, vi du’s mensht raus greeya kansht, un vi si dich helfa kann in dei layva.—2 Timotheus 3:16, 17.

 

Rekkamend

ENSAHS ZU QUESTIONS VEYYICH DI BIVVEL

Vass Sawkt di Bivvel Veyyich Shlimm Veddah, Earthquakes, un Sacha vi Sell?

Sinn si en punishment funn Gott? Dutt Gott selli helfa es afekt sinn bei shlimm veddah, earthquakes, un sacha vi sell?

ENSAHS ZU QUESTIONS VEYYICH DI BIVVEL

Vass Sawkt di Bivvel Veyyich Shlimm Veddah, Earthquakes, un Sacha vi Sell?

Sinn si en punishment funn Gott? Dutt Gott selli helfa es afekt sinn bei shlimm veddah, earthquakes, un sacha vi sell?

Vass Sawkt di Bivvel?

Ensahs zu Questions Veyyich di Bivvel

Lann vass di Bivvel sawkt zu questions veyyich Gott, da Jesus, family, soffahres un may.

Di Bivvel Shtodya Mitt Jehova Sei Witnesses

Favass Sett Ma di Bivvel Shtodya?

Di Bivvel gebt ensahs zu di grohsi questions in layva zu millions funn leit gans ivvah di veld. Vetsht du aw ayns funn selli sei?

Vass Dutt Ohgay uf en Bivvel Shtoddi?

Gans ivvah di veld, doon leit Jehova Sei Witnesses kenna bei da free Bivvel shtoddi program es si henn fa leit vo vella. Finn aus vi’s gedu vatt.

Vetsht Du Shvetza Mitt Ayns Funn Jehova Sei Witnesses?

Shvetz veyyich ebbes funn di Bivvel mitt ayns funn Jehova Sei Witnesses, adda yoos da free Bivvel Shtoddi program.