Guruka oze aha biriho

Abajurizi ba Yehova

Runyankore

“Engiri egi ey'obukama eryagambwa omu nsi zoona okuba eky'okuhamya aha mahanga goona.”—Matayo 24:14.

WATCHTOWER

Na. 2 2017 | Baibuli Neegamba ki aha Magara n’Okufa?

Abajurizi ba Yehova—Turi Baahi?

Ekibiina kyaitu kirimu abantu b’enganda nyingi n’endimi nyingi kwonka twena twine ekigyendererwa kimwe. Ekigyendererwa kyaitu n’okuhimbisa Yehova, Ruhanga owaatuhaire Baibuli kandi omuhangi w’ebintu byona. Nituteeraho kutooreza Yesu Kristo kandi nikitwesiimisa kwetwa Abakristaayo. Butoosha buri omwe ahariitwe naakoresa obwire bwe kuhwera abantu kwega ebirikukwata aha Baibuli n’Obukama bwa Ruhanga. Ahabw’okugira ngu nitubuurira ahari Yehova Ruhanga hamwe n’Obukama bwe, nitwetwa Abajurizi ba Yehova.

Shwijuma ebiri aha mukura gwaitu. Shomera Baibuli aha mukura. Manya ebindi ebirikutukwataho n’ebi turikwikiriza.

 

Shaba Kwegyesibwa Baibuli

Shaba kwegyesibwa Baibuli omu bwire n’omwanya ogurikukubaasikira.

Vidiyo z’Ekikristaayo

Vidiyo z’aha mukura ezirikutuhwera kwikiririza omuri Ruhanga.

Enteerane z’Ekibiina ez’Abajurizi ba Yehova

Manya ahu turikugirira enteerane n’oku turikuramya.

Ebiriho

Reeba ebisya ebitairweho.

Reeba Vidiyo ez’Orurimi rw’Abateta

Yega Baibuli orikukoresa vidiyo z’orurimi rw’abateta.