Go šele go fitiye 30 ya matšatši go se na dilo tsa nyuwane tso di tšhediwweng ga jw.org ka polabolo yowa. Mo o nyaka go butsiwa mo go kena dilo tsa nyuwane, o ka tingwadisa ga RSS.