Re tšwa mehlobohlobong ya go tlala le mebolabolo, mara re gahlanisiye ke dilo tsa go tshwana. Sa go di feta ka moka ke gore re nyaka go thanaka Jehofa, Modimo ye go bolabodiwang ka yene ka Baebeleng wa go Maka dilo ka moka. Re leketsa ka mokg’o re ka kgonang ka gona go yekisela Jeso Kreste fote re jabolela go bitsiwa Bakreste. Ye mongwana le ye mongwana wa rune o fetsa nako ya go tlala a gelepa batho go tšhuta Baebele le go tšhuta ka Mmušo wa Modimo. Ka gore re bolabola le go nêya bohlatse ka Jehofa le Mmušo wa Modimo, re bitsiwa Dihlatse tsa Jehofa.

Fatafata tsa ka teng ga wepsaete ya rune. Bala Baebele wepsaeteng. Tšhuta tsa go tlala ka rune le so re se dumelang.