Tshelela ga tsa ka teng

Megahlano ya Dihlatse tsa Jehova

Tšhuta ka tsa megahlano ya rune. Kraya mogahlano wa thina le mo o dulang.

Keraya Poleke ya Thina

Go Makega Ying Megahlanong ya Rune?

Dihlatse tsa Jehova di gahlana gabedi beke ye nngwana le ye nngwana gore di rapele. (Maheberu 10:24, 25) Megahlanong yowa ya gore ye mongwana le ye mongwana a ka tla, re fatafata ka mo Baebeleng gore re kwe so e se bolabolang le gore so e se tšhutisang re ka se berekisa byang maphelong ya rune.

Ga go tlala megahlanong ya rune ka mokg’o re makang ka gona, bo ba duling fase le bona ba fela ba yemisa matsogo, go fo tshwana le sekolo. Megahlanong re thoma ka koša le thapelo ra boya ra fetsa ka tsona.

Aye gore bo ba tlang ba tshwanele go ba Dihlatse tsa Jehova. Re mema ye mongwana le ye mongwana. Ga go dula ke mahala. Fote a go kolekiwi tšheleta.