Di bale inthaneteng kela o daoneloude dilo tsa gana byalo tsa dimakazine tsa Sewokamelo le Hlahlama! le tse dingwana tso di leng ka mo tlase.