Gʉa tsèe contenu

Kuiété yé Biible

Biible na mémbʉèe mié pou mbong tè’ na mémaa ménzèté tsèe lénéŋé wé gning mésong. A tôôg méngou’ nkʉo ta ngiôôn pa’ méntʉôgô mé ké né ngwô pô tʉnzuing. O gé gʉa tsèe yôôn jʉ’, guia pa’ ngwô Biible kuiété wou.—2 Timoté 3:16, 17.

Yié pég tiètée

MÉLIIVRE & MÉBROCHUU

Ngwô kô néŋé lékag tsèe tsiŋé nda?

Pétso pʉa kwang nguié ngwô nkap gʉo tsiŋé nda yôb néŋé mboŋo, ta ngwô nkap koua’ néŋé lékag tsèe tsiŋé nda?

MÉLIIVRE & MÉBROCHUU

Ngwô kô néŋé lékag tsèe tsiŋé nda?

Pétso pʉa kwang nguié ngwô nkap gʉo tsiŋé nda yôb néŋé mboŋo, ta ngwô nkap koua’ néŋé lékag tsèe tsiŋé nda?

Ngouo Biible kuiété wou lékô?

Kuiété mbwo ngwachoum

Guia pa’ ngwô Biible kuiété ngwachoum na ménguégué mié pô waa ngwiée.

Pouô méfa’ mé penkʉ

Guia pouô méfa’ miée naa légwuié. É gé kuiété wou lé nzi’i penkʉ pou métsuié mboŋo miée tsèe Biible.

Biible gôôn ngié kô?

Choum lôg nzi’i Biible

Kang choum sié é gé kuiété wou lé lôg ndôôn ndôôn nzi’i Biible, mbing ntchouŋo njou’.

Zi’i Biible lé Pakuié Ntang Jéova

Nti kô aa mboŋ lé zi’i Biible?​—⁠Yié a sag

Biible né naa mémbʉèe na mémaa ménzèté tsèe njʉo mbwo mémiléyong pʉa. O kouŋ jou nguié mé na mbʉèe na mèe ménzèté mbwo wou?

O zsé pa’ lézi’i Biible tchʉaté pou’ou?

Aa tsèe ngoung nstèm, mé zsé Pakuié Ntang Jéova pa’ pʉa pié pô kuiété pʉa lézi’i Biible té kuié tso mmo. Gya pa’ a tchʉaté pou’ou.

Zèté lézi’i Biible

Gwiée lézi’i Biible té naa tso mmo na tam pô jʉ’ yié o kouŋ.