မာတိကာဆီ ကျော်သွား

"ဘီတာ သာလစီးမီးယား" –မျိုးရိုးဗီဇလိုက်သော သွေးအားနည်းရောဂါ– မပြင်းထန်သောအမျိုးအစားနှင့် လက္ခဏာမပြသော အမျိုးအစား

သားဖွားဆေးပညာ

Induction of fetal hemoglobin synthesis with recombinant human erythropoietin in anemic patients with heterozygous beta-thalassemia during pregnancy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Breymann C, Fibach E, Visca E, Huettner C, Huch A, Huch R.

ရင်းမြစ်‎: J Matern Fetal Med 1999;8(1):1-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 10052837

DOI‎: 10.1002/(SICI)1520-6661(199901/02)8:1<1::AID-MFM1>3.0.CO;2-O

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10052837 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)