မာတိကာဆီ ကျော်သွား

"ဘီတာ သာလစီးမီးယား" –မျိုးရိုးဗီဇလိုက်သော သွေးအားနည်းရောဂါ– မပြင်းထန်သောအမျိုးအစားနှင့် လက္ခဏာမပြသော အမျိုးအစား

သွေးအားနည်းရောဂါနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုပြင်ခြင်း

Adaptation to anemia in hemoglobin E-ß thalassemia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Allen A, Fisher C, Premawardhena A, Peto T, Allen S, Arambepola M, Thayalsutha V, Olivieri N, Weatherall D.

ရင်းမြစ်‎: Blood 2010;116(24):5368-70.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20833979

DOI‎: 10.1182/blood-2010-06-289488

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833979 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Studies in haemoglobin E beta-thalassaemia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Olivieri NF, Muraca GM, O'Donnell A, Premawardhena A, Fisher C, Weatherall DJ.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2008;141(3):388-97.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18410572

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2008.07126.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18410572 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Haemoglobin E beta thalassaemia in Sri Lanka. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Premawardhena A, Fisher CA, Olivieri NF, de Silva S, Arambepola M, Perera W, O'Donnell A, Peto TE, Viprakasit V, Merson L, Muraca G, Weatherall DJ.

ရင်းမြစ်‎: Lancet 2005;366(9495):1467-70.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16243092

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(05)67396-5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16243092 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)