Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah gi Sakhishing

Manipuri (Roman)

Christian Laining Laisongi Music

Ishwor Jehovahbu ningjaba amasung thagatchabada sijinnaba Christiangi isheising tabiyu nattraga louthabiyu. Khonjel, orchestra amasung jantragi oiba audio recordingsing loinana music ki lamai su phangbigani.

 

Sorry, this type of online content is currently not available in this language.

Content is available in this language on the following pages: