Kõmij itok jãn elõñ buki aelõñ ko im kajin ko, bõtab kõmij juon wõt. Men eo el̦aptata kõmij kõn̦aan kõm̦m̦ane ej nõbar Jeova, Anij eo me an Baibõl̦ eo im ej Ri Kõm̦anm̦an men otemjej. Kõmij kate kõm joñan wõt am maroñ ñan l̦oore Jijej Kũraij. Kõn men in kõmij m̦õn̦õn̦õ in bõk ãt in Kũrjin. Kõmij aolep niknik ilo am jipañ armej ro bwe ren katak kõn Baibõl̦ im Aelõñ eo an Anij. Kõnke kõmij kam̦ool im kõnnaan ñan armej ro kõn Jeova Anij im Aelõñ eo an, ãt eo etamwõj ej Ri Kõnnaan ro an Jeova.

Jouj im lale im alwõje aolepen Web site in amim. Riiti Baibõl̦ eo online. Kal̦apl̦o̦k am̦ jel̦ã kõn kõm im tõmak ko am.