Yako kaha kuvihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

Vihula Veji Kwihulanga Kuswakumwe Hali Vinjiho jaYehova

VIHULA VEJI KWIHULANGA KUSWAKUMWE

Uno Vinjiho jaYehova Vapwa Vaka-Kulishitu Tahi?

Talenu vyuma vyalingisa numba tupwenga vakulihandununa navatu valivuluka kupwa vaka-Kulishitu.

VIHULA VEJI KWIHULANGA KUSWAKUMWE

Uno Vinjiho jaYehova Vapwa Vaka-Kulishitu Tahi?

Talenu vyuma vyalingisa numba tupwenga vakulihandununa navatu valivuluka kupwa vaka-Kulishitu.

Uno Mwavumbika Mauka Avakwenu Tahi?

Talenu omu vaka-Kulishitu vamuchano veji kusololanga kavumbi kuvakwavo.

Uno Vinjiho jaYehova Vafwelela Muli Yesu Tahi?

Talenu ovyo chapwila chachilemu vaka-Kulishitu vamuchano kufwelela muli Yesu.

Uno Vinjiho jaYehova Vafwelela nge Liuka Lyavo Likiko lyaMuchano Tahi?

Uno Yesu ambile ngwenyi kwatwama jijila jajivulu jakutwala kuulwilo tahi?

Uno Vinjiho jaYehova Vashinganyeka Ngwavo Vakivo Kaha Navakayovoka Tahi?

Mbimbiliya yalumbununa kanawa vatu vaze navakayovoka.

Uno Mwavumbika Mauka Avakwenu Tahi?

Talenu omu vaka-Kulishitu vamuchano veji kusololanga kavumbi kuvakwavo.

Iya Aputukile Liuka LyaVinjiho jaYehova?

Tangenu mangana mumone ovyo Charles Taze Russell ahona kupwa ikiye aputukile liuka lyetu.

Uno Vinjiho jaYehova Veji Kuwana Kulihi Jimbongo Jakukundwiza Mulimo Wavo?

Numba tuhu kaveshi kufwetesa jimbongo hakukunguluka chipwe kufwetesa vyakusokesa mulikumiko, oloze talenu omu mulimo wavo wakwambulula mukaye kosena uli nakuzovoloka.

Uno Vinjiho jaYehova Vatwama navaTwamina Veji Kufwetanga Jimbongo Tahi?

Uno mwatwama namihato javatwamina muliuka tahi? Veya vapwa vaka-kuzata muliuka?

Uno Vikungulwilo vyaVinjiho jaYehova Vavilongesa Ngachilihi?

Wanenu omu veji kututwaminyinanga nakutuhana jindongi kuhichila mukulongesa kanechi.

Uno Vinjiho jaYehova Veji Kulihenda Kukulikata naVatu Vaze Vapwile Navo Mukwitava Tahi?

Lwola lumwe chapwa chakutamo kufumisa mutu muchikungulwilo kaha cheji kumukafwanga akinduluke kuchikungulwilo.

Mwomwo Ika Vinjiho jaYehova Veji Kuyilanga kuZuvo hiZuvo?

Tala vyuma vize Yesu alwezele tumbaji twenyi vakulivanga valinge.

Mwomwo Ika Mweji Kwambulilanga Vatu Vaze Vetava Lyehi?

Vyuma muka vyeji kutulingisanga twambulile navatu vaze vetava lyehi?

Uno Vinjiho jaYehova Vapwa Vaka-Kulishitu Tahi?

Talenu vyuma vyalingisa numba tupwenga vakulihandununa navatu valivuluka kupwa vaka-Kulishitu.

Uno Vinjiho jaYehova Vafuma muLiuka LyakuAmerica Tahi?

Kekesa vishina viwana kutalisa kuli eli liuka.