Yako kaha kuvihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

Uno Mwafwelela Muli Yesu Tahi?

Uno Mwafwelela Muli Yesu Tahi?

Eyo. Twafwelela muli Yesu uze ambile ngwenyi: “Ami yami jila, yami muchano, yami kuyoya. Mutu naumwe wauchi mweza kuli Tata kuvanga ahichile muli ami.” (Yowano 14:6) Twafwelela ngwetu Yesu afumine mwilu nakwiza hano hamavu nakuhana ndando yakusokola vatu vosena. (Mateu 20:28) Kufwa chenyi nakusanguka chalingisa vatu vaze navafwelela muli ikiye vakawane kuyoya chamyaka yosena. (Yowano 3:16) Twafwelela nawa ngwetu Yesu ali jino Mwangana waWangana waKalunga mwilu, uze kalinwaha unehe kuunda hano hamavu hosena. (Kusoloka 11:15) Kaha twetavila mazu aYesu aze ahanjikile ngwenyi: “Tata anguhambakana ami.” (Yowano 14:28) Shikaho katwalemesa Yesuko mwomwo kapwa Kalunga Ukwechi Ngolo Josenako.