Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Naudokitės žymės funkcija (Windows)

Naudokitės žymės funkcija (Windows)

JW LIBRARY

Panašiai kaip spausdintiniame leidinyje skirtuku galite pasižymėti norimą puslapį, žymės funkcija programoje JW Library leidžia pasižymėti leidinyje konkrečią vietą. Kiekvienas leidinys programoje JW Library gali turėti iki dešimties žymių.

Toliau pateikiame keletą patarimų, kaip naudotis žymės funkcija.

 Kaip įterpti naują žymę

Pasižymėti galite ne tik straipsnį ar skyrių, bet ir konkrečią Biblijos eilutę ar pastraipą.

Norėdamas straipsnyje ar skyriuje įterpti žymę, atverkite programos Valdymo meniu ir spauskite mygtuką Žymė. Atsivėrusiame sąraše matysite visas tame leidinyje įterptas žymes. Norėdamas straipsnyje ar skyriuje įterpti naują žymę, spauskite bet kurį tuščią langelį.

Jei norite pasižymėti konkrečią pastraipą ar Biblijos eilutę, pirmiausia ją paspauskite; tada atsivėrusiame meniu spauskite mygtuką Žymė.

 Kaip susirasti žymę

Kai reikia susirasti žymę, atverkite leidinį, kuriame ją įterpėte, atverkite Valdymo meniu ir spauskite mygtuką Žymė. Spauskite žymę, kurią norite pamatyti.

 Kaip tvarkyti žymes

Jau įterptas žymes galima pašalinti arba pakeisti kitomis.

  • Jei žymę norite pašalinti, atverkite Valdymo meniu ir spauskite mygtuką Žymė; tada spauskite mygtuką Daugiau, esantį žymės laukelyje. Spauskite Šalinti.

  • Norėdamas vieną žymę pakeisti kita, atverkite Valdymo meniu ir spauskite mygtuką Žymė; tada spauskite mygtuką Daugiau, esantį žymės laukelyje. Spauskite Pakeisti. Žymė įterpiama toje leidinio vietoje, kurią tuo metu skaitėte. Žymės perkėlimo funkcija padeda nepamesti skaitomo leidinio puslapio. Tai ypač paranku kasdien skaitant Bibliją.

Šios funkcijos pasirodė 2014 metų rugpjūtį išleistoje programos JW Library versijoje 1.3. Ji suderinama su Windows 8.0 ir naujesnėmis versijomis. Jeigu kai kurių čia aprašytų funkcijų pasigendate, vadovaukitės instrukcijomis straipsnio „Pradėkite naudotis programa JW Library (Windows)“ skiltyje „Naujausios funkcijos“.