Rodyti straipsnį

Kur gyvena Šėtonas?

Kur gyvena Šėtonas?

Šėtonas yra dvasinė esybė, todėl gyvena mums nematomoje dvasinėje sferoje. Tačiau toji sfera nėra ugninis pragaras, kur esą jis kankina blogus žmones, kaip kad pavaizduota šio straipsnio iliustracijoje.

„Karas danguje“

Ilgą laiką Šėtonas dvasių pasaulyje galėjo būti kur panorėjęs, netgi pasirodydavo Dievo akivaizdoje kartu su ištikimais angelais (Jobo 1:6). Tačiau Biblijoje pranašaujama, kad turi kilti „karas danguje“ ir tada Šėtonas bus iš dangaus „išmestas žemėn“ (Apreiškimo 12:7-9). Biblijos chronologija ir pasaulio įvykiai rodo, kad tas karas danguje jau įvyko. Šėtonas dabar gali veikti tik žemėje.

Ar tai reiškia, kad Šėtonas gyvena kokioje nors konkrečioje mūsų planetos vietoje? Apie senovės Pergamo miestą Biblijoje pasakyta, kad jis yra „ten, kur Šėtono sostas“ ir „kur gyvena Šėtonas“ (Apreiškimo 2:13). Bet čia tikriausiai kalbama apie tame mieste paplitusį Šėtono garbinimą. Iš Biblijos sužinome, kad Šėtonas valdo „visas gyvenamos žemės karalystes“, taigi jis negyvena kokioje vienoje vietoje, o tiesiog būna kažkur žemės srityje (Luko 4:5, 6).