Kaip sakoma Šventajame Rašte, Dievas Šėtono nekūrė. Jis sukūrė asmenį, kuris vėliau tapo Šėtonu. Apie Dievą Biblijoje rašoma: „Jo darbai tobuli, visi jo keliai iš tikrųjų teisingi. Ištikimas Dievas, be apgaulės, teisus ir patikimas!“ (Pakartoto Įstatymo 32:3-5). Iš to galime daryti išvadą, kad Šėtonas kadaise buvo tobulas ir teisus angelas.

Jono 8:44 Jėzus sakė, kad Šėtonas „nesilaikė tiesos“, vadinasi, kažkada toje „tiesoje“ buvo — teisus ir be kaltės.

Kaip ir visi kiti mąstantys Jehovos kūriniai, šis angelas turėjo laisvę rinktis, ką nori daryti: gera ar bloga. Pasirinkęs būti Dievo priešu ir įkalbėjęs prie maišto prisidėti pirmuosius žmones jis tapo Šėtonu, išvertus — „priešininku“ (Pradžios 3:1-5; Apreiškimo 12:9).