2012-ųjų spalį pagrindiniame Jehovos liudytojų biure Brukline (Niujorkas) * atidaryta paroda, kur kiekvienas lankytojas gali būti pats sau gidas. Jos eksponatai byloja apie patirtus sunkumus, pavojus bei pergales tų, kurie stengėsi gyventi krikščioniškai.

Kelionė laiku prasideda 33-iaisiais mūsų eros metais ir tęsiasi iki šių dienų. Keturiose salėse ekspozicija išdėstyta pagal atskirus laikotarpius, kuriuos jungia laiko juosta. Kiekvieną laikotarpį apibūdina žodžiai iš Šventojo Rašto. Eksponatai pristatomi trumpu vaizdo įrašu anglų kalba (subtitrai ispanų, italų, japonų, korėjiečių, portugalų bei prancūzų kalbomis).

Pagrindiniai laikotarpiai

Pirmasis pavadintas „Žmonės mylėjo tamsą“ pagal Jėzaus žodžius, užrašytus Jono 3:19. Biblijoje buvo išpranašauta, kad nedorėliai „kalbės iškreiptus dalykus“ (Apaštalų darbų 20:30). Šio laikotarpio eksponatai verčia susimąstyti apie tokių žmonių žiaurumą.

Antro laikotarpio tema — „Tenušvinta iš tamsos šviesa“ (2 Korintiečiams 4:6). Laiko juostoje jam skirta atkarpa prasideda XIX amžiaus pabaiga, kai grupelė uolių vyrų naujaip pažvelgė į Šventąjį Raštą, ir baigiasi XX amžiaus pradžia, prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą. Per tą laikotarpį pažinimas augo ir nuoširdžių Biblijos tyrinėtojų (taip tuomet buvo vadinami Jehovos liudytojai) gretos gausėjo.

Šioje salėje taip pat skirta vietos garsiajai „Kūrimo fotodramai“. Tą naujovę — kino ir skaidrių juostą, kur jau buvo sinchronizuotas garsas ir vaizdas, — Biblijos tyrinėtojai pradėjo demonstruoti 1914-aisiais, ir per keletą metų ją pamatė milijonai žmonių. Parodoje eksponuojami kai kurie originalūs piešiniai, panaudoti kuriant fotodramą. Galima pažiūrėti ir trumpą su fotodrama supažindinantį vaizdo siužetą, taip pat — per 500 spalvotų skaidrių.

Trečio laikotarpio ekspozicija pavadinta „Slibinas įniršo“. Tai žodžiai, paimti iš Apreiškimo 12:17. Šioje salėje sukaupta medžiaga apie Kristaus sekėjų persekiojimą XX amžiaus pradžioje ir pateiktos padrąsinančios istorijos mūsų bendratikių, kurie liko neutralūs karo metu. Viename vaizdo siužete pasakojama apie Remigio Cuminetti, Jehovos liudytoją, Pirmojo pasaulinio karo metais atsisakiusį kariauti ir vilkėti Italijos kareivio uniformą. Kitame pristatoma Alois’o Moser’io iš Austrijos istorija. Šis brolis nesisveikino šūksniu „Heil Hitler!“ Dėl to prarado darbą ir netrukus buvo įkalintas Dachau koncentracijos stovykloje.

Įspūdį sustiprina niūri, blausiai apšviesta kalėjimo kamera. Joje sukabintos nuotraukos liudytojų iš Graikijos, Japonijos, Lenkijos, Serbijos, kurie buvo įkalinti už tikėjimą.

Paskutinio laikotarpio ekspozicijos tema — „Geroji naujiena visoms tautoms“, pagrįsta žodžiais iš Mato 24:14. Ši ekspozicijos dalis nušviečia Jehovos liudytojų veiklą nuo 1950-ųjų ligi šių dienų. Žvelgiant į nuotraukų kompoziciją akivaizdu, kaip sparčiai auga mūsų gretos, uoliai vykdomas skelbimo darbas ir klesti broliška meilė — tai, kas mus, Jehovos liudytojus, išskiria iš kitų.

Baigdami ekskursiją po muziejų lankytojai gali pasinaudoti informaciniais terminalais ir taip „apsilankyti“ Biblijos namuose bei Bruklino padangtėje, — pastatuose, kurie daugiau kaip prieš 100 metų priklausė Jehovos liudytojų bendrijai.

Kodėl tokios parodos reikėjo?

Šiai parodai suplanuoti prireikė vienerių metų, o patys darbai užtruko dar keletą mėnesių. Eksponatus, kurie neretai buvo saugomi kaip šeimos relikvijos, dovanojo liudytojai iš viso pasaulio.

Kam viso to reikėjo? Paklaustas, kuo ši paroda Jehovos liudytojams naudinga, vienas Vadovaujančiosios tarybos narys pakartojo gerai žinomą posakį: „Kad žinotume, kur einame, turime žinoti, iš kur atėjome.“

^ pstr. 2 Paroda veikia pagrindiniame biure, 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Įėjimas nemokamas.