Go dayrɛkt to di men tin

Pikchɔ dɛn we De Sho di Wok we Dɛn De Du na Wɔlkil Nɔmba 1 (Julay 2013 to Ɔktoba 2014)

Pikchɔ dɛn we De Sho di Wok we Dɛn De Du na Wɔlkil Nɔmba 1 (Julay 2013 to Ɔktoba 2014)

Jiova Witnɛs dɛn de du mɔ tin dɛn fɔ mek dɛn wok go bifo na dɛn ples na Wɔlkil, we de na Nyu Yɔk. Dis say we dɛn mek fɔ sho pikchɔ dɛn gɛt pikchɔ dɛn bɔt sɔm pan di wok we dɛn dɔn du frɔm Julay 2013 to Ɔktoba 2014. Dɛn arenj fɔ dɔn di wok bay Novɛmba 2015.

Pikchɔ we dɛn snap ɔp fɔ sho aw Wɔlkil branch ɔfis de frɔm Ɔktoba 21, 2013.

  1. Say fɔ kip it (dɛn pul am insay Janwari 2014)

  2. Say we dɛn ad pan di say usay dɛn de bruk/dray klinin

  3. Say fɔ it

  4. Say fɔ de E

  5. Savis Bildin

  6. Ples usay dɛn de print

  7. Shawangunk Kil (krik)

Julay 12, 2013​—Say we dɛn ad fɔ bruk/dray klinin

Mashin we de es ebi tin de es wɔl fɔ put am usay i fɔ de. Na di ples de dɛn jɔyn jɔyn am.

Julay 19, 2013​—Say fɔ de E

Wokman dɛn de fiks wan fayba-riɛnfɔsed polima (FRP) strip insay wan Dok Plank kɔnkret flɔ. Na lɛk 7,600 mita (25,000 fit) kabɔn-fayba matirial dɛn yuz fɔ mek di bildin strɔng fɔ mek atkwek nɔ ib am dɔn.

Ɔgɔst 5, 2013​—Say fɔ de E

Dɛn de mek mek di blɔk wɔl dɛn we dɔn pwɛl.

Ɔgɔst 30, 2013​—Say we dɛn ad pan fɔ bruk/dray klinin

Dɛn de fiks fiks di mɛtal frem dɛn fɔ di nyu mɛkanik rum.

Sɛptɛmba 17, 2013​—Say fɔ de E

Pɔsin we de fiks di ruf de trim di nyu ruf leawt.

Ɔktoba 15, 2013​—Say fɔ de E

Wokman dɛn de chɛk if briz de insay di fayba-riɛnfɔsed pɔlima (FRP) strip. If dɛn fɛn ɛni wan, dɛn go ad mɔ FRP strip.

Novɛmba 15, 2013​—Say we dɛn ad pan fɔ bruk/dray klinin

Dɛn de fiks nyu fan as dɛn de wok pan di ruf.

Disɛmba 9, 2013​—Say fɔ de E

Dɛn de put di tin we go kɔba di smɔl smɔl ol dɛn we de na di Dox Plank. Di wok we dɛn du fɔ mek di bildin strɔng agens atkwek bin tek lɛk wan ɛn af ia.

Disɛmba 11, 2013​—Say we dɛn ad pan di say fɔ bruk/dray klinin

Wokman de rɛdi fɔ mek ɛn fiks wan say usay wata we de west go de pas.

Janwari 10, 2014​—Say fɔ kip it

Dɛn bin dɔn de yuz dis gren ɛlivetɔ we dɛn pul so frɔm 1960 to 2008. I nɔ bin gɛt yus igen frɔm we dɛn stɔp fɔ mɛn fɔl dɛn, kaw dɛn, ɔ ɔg dɛn na di fam we de na Wɔlkil.

Janwari 22, 2014​—Savis Bildin

Dɛn de pul di sidɔm ples dɛn we de de so dat dɛn go mek di ples fayn.

Janwari 29, 2014​—Say fɔ kip it

Na pan dɛn tin ya dɛn bin de kip it fɔ di animal dɛn.

Mach 3, 2014​—Printri

Dɛn de mek di nyu os fɔ di Tɛknikal Trenin Dipatmɛnt.

Julay 4, 2014​—Savis Bildin

De wɛld wan pila.

Sɛptɛmba 19, 2014​—Say fɔ it (Say fɔ de E)

Dɛn de lay kapɛt na di say usay dɛn kin gi it to di wan dɛn we de wok pan di bildin.

Sɛptɛmba 22, 2014​—Say fɔ de E

Dɛn de plasta ɛn paint na di fɔs flɔ.

Sɛptɛmba 24, 2014​—Savis Bildin

Dɛn de mek di mɛtal ba dɛn fɔ di shaft na di ɛlivetɔ we de fɔ pasenja dɛn.

Ɔktoba 2, 2014​—Say fɔ it (Say fɔ de E)

Dɛn dɔn mek di daynin rum big so dat i go gɛt sidɔm ples fɔ 1,980 pipul dɛn.

Ɔktoba 22, 2014​—Savis Bildin

Dɛn de dig fɔ mek wan pila we bin dɔn de big. Di wok go ɛp fɔ mek di bildin strɔng agens atkwek.