Bildin Wok Dɛn

BILDIN WOK DƐN

Pikchɔ dɛn we De Sho di Wok we Dɛn De Du na Wɔwik Nɔmba, 2 (Frɔm Sɛptɛmba to Disɛmba 2014)

Di bildin wok we Jiova Witnɛs dɛn de du fɔ dɛn wɔl ɛdkwata de go bifo. Wan tɛm, na lɛk 13 kren dɛn bin de wok di sem tɛm!

BILDIN WOK DƐN

Pikchɔ dɛn we De Sho di Wok we Dɛn De Du na Wɔwik Nɔmba, 2 (Frɔm Sɛptɛmba to Disɛmba 2014)

Di bildin wok we Jiova Witnɛs dɛn de du fɔ dɛn wɔl ɛdkwata de go bifo. Wan tɛm, na lɛk 13 kren dɛn bin de wok di sem tɛm!

Pikchɔ dɛn we De Sho di Wok we Dɛn De Du na Wɔlkil Nɔmba 1 (Julay 2013 to Ɔktoba 2014)

Wach aw fa dɛn dɛn go wit di wok fɔ bil di branch ɔfis fɔ Jiova Witnɛs dɛn na Wɔlkil, Nyu Yɔk, insay Amɛrika.

Pikchɔ dɛn we De Sho di Wok we Dɛn De Du na Wɔwik Nɔmba 1 (Me Te Ɔgɔst 2014)

Si sɔm pan di wok dɛn we dɛn dɔn du na di Vikul Mɛntinans Bildin, the Administretiv ɔfis dɛn/savis Bildin, ɛn di C ɛn D Bildin.

Nayjiria Dɔn Bil 3,000 Kiŋdɔm Ɔl Dɛn

Dɛn bin gɛt wan spɛshal mitin fɔ di impɔtant wok we na fɔ bil Kiŋdɔm Ɔl dɛn na Nayjiria. Dɛn bin tɔk smɔl bɔt di wok we Jiova Witnɛs dɛn bin du fɔ bil di Kiŋdɔm Ɔl frɔm 1920.

Nyu Asɛmbli Ɔl na di Amazɔn Ren Fɔrɛst

Fɔ atɛnd asɛmbli ɔ kɔnvɛnsɔhn na dis Asɛmbli Ɔl, sɔm Witnɛs dɛn go travul fɔ lɛk tri dez bay bot!

Ɔpdet bɔt Wɔwik Nɔmba 2

Pipul dɛn we kɔmɔt difrɛn say dɛn kam fɔ ɛp fɔ bil Jiova Witnɛs dɛn nyu wɔl ɛdkwata.

Jiova Witnɛs dɛn nɔ Gɛt Bɔda we Dɛn De Bil

Jiova in pipul dɛn de ova luk bɔda, kɔlchɔ, ɛn langwej fɔ bil Kiŋdɔm Ɔl dɛn ɛn ɔda bil dɛn jɔs fɔ prez Jiova.

Dɛn Bil Kiŋdɔm Ɔl na Fa Say Dɛn

Luk aw fayv tim dɛn bin bil tu Kiŋdɔm Ɔl dɛn insay 28 dez.

Wan Tawzin Kiŋdɔm Ɔl dɛn ɛn Mɔ

Jiova Witnɛs dɛn we de na di Filipins bin rich wan fayn go wit di Kiŋdɔm Ɔl bildin program.

Wetin Wi De Du fɔ Protɛkt di Animal dɛn we De na Wɔwik Eria

Jiova Witnɛs dɛn dɔn bigin fɔ bil dɛn nyu wɔl ɛdkwata na Nyu Yɔk Stet. Wetin dɛn de du fɔ protɛkt di animal dɛn we de de ɛn di ples usay di animal dɛn de?

Wɔl Ɛdkwata De Mek Istri

Jiova Witnɛs dɛn de bil wan nyu wɔl ɛdkwata na Wɔwik, Nyu Yɔk. Dɛn biliv gud gud wan se Gɔd de sɔpɔt dɛn pan dis wok.