Bẹịn egberitịbị bọghọ mu

Bible Kịẹnmọ

Okolo kúmọ naaemi kịẹnmọ nị tolumọye ni Bible egberimọ kị duo ni akị́nimí yemọ akị fáị́li ghọ tụ̌a dá yělaa Bible kị̌mịmọ mọ má pǎayemọ mọ tolumọ.

 

Boloukọọn kụmọ, bei cọmputa egberitịbị paa bị tịẹkiri bi bei bẹẹlị bọghọ fagha.

Bei bẹẹlị bọghọ emiyemọ bei akpakpamọ ghọ emi