Bẹịn egberitịbị bọghọ mu

Akị́ Túánimí Bible

Akị́ tụ́ánimí Bible bi goo anị ghá kpọ goo tụánimí yemọ ni okolo kúmọ naa’emi yemọ akị́ fáílọ ghọ tụ̌a New World Translation of the Holy Scriptures bị waịị́ gẹẹ nimí Bible ni kịrị́ị k’émi, goo ghó bọụbọ̌u k’emi. Wo ákị bẹẹlịamá ghọ 100 dẹngịyọ naá eběbuuyọ anị ghá kpọ pǎarai ghọ mịẹpǎamọdọ. Wo ghó ipǎmu ghọ́170 dẹngịyọ dịẹpǎamọdọ.

 

Boloukọọn kụmọ,New World Translation bị tịẹkiri bi iné bẹẹlị bọghọ fagha. Paasisei zini bẹẹlị sẹlẹ.

Bei bẹẹlị bọghọ emiyemọ bei akpakpamọ ghọ emi