箴言 30:1-33

30  以下Yǐxiàshì雅基Yǎjīde儿子érzi亚古珥Yàgǔʼěrde重要zhòngyào信息xìnxīshìduì以铁YǐtiěshuōdehuàZhèshìgěi以铁Yǐtiě乌卡Wūkǎde训言xùnyán   任何rènhéréndōuyào无知wúzhī+没有méiyǒu一般yìbānrénde悟性wùxìng*   没有méiyǒuxuédào智慧zhìhuì没有méiyǒu至圣者Zhìshèngzhěde知识zhīshi   Shéicéng升天shēngtiānyòujiàng下来xiàlái+ Shéicéngfēngshōuzài双手shuāngshǒuli Shéicéngshuǐbāozài披风pīfēngzhōng+ Shéicéngdìngxià大地dàdìde界线jièxiàn*+ jiào什么shénme名字míngzide儿子érzijiào什么shénme名字míngzi知道zhīdàoma   上帝Shàngdìdehuà句句jùjù纯净chúnjìng*+ shì盾牌dùnpái保护Bǎohùxiàng寻求xúnqiú庇护bìhùderén+   不可bùkězàide话语huàyǔshang加添Jiātiān什么shénme+免得Miǎnde责备zébèi揭穿Jiēchuānshì说谎shuōhuǎngderén   上帝Shàngdìaxiàngqiúliǎngjiànshì Zài死前sǐqián不要búyào成全chéngquán   Qiú使shǐ谎言huǎngyán假话jiǎhuàyuǎn+ Qiúràng贫穷pínqióng富有fùyǒu 只要Zhǐyàoràngyǒu食物shíwùchījiù可以kěyǐle+   免得Miǎnde饱足bǎozúlejiùrènshuō:“耶和华Yēhéhuáshìshéi+ Yòu恐怕kǒngpà贫穷pínqióngjiù偷窃tōuqiè羞辱Xiūrǔ上帝Shàngdìde圣名shèngmíng 10  不要Búyàoxiàng主人zhǔrén诽谤fěibàngde仆人púrén免得Miǎndebèi诅咒zǔzhòu结果Jiéguǒxiǎnchūshìyǒuzuìde+ 11  Yǒuzhǒngrén*竟然jìngrán咒骂zhòumà*父亲fùqīn尊重zūnzhòng*母亲mǔqīn+ 12  Yǒuzhǒngrén以为yǐwéi纯洁chúnjié+Què没有méiyǒudiào自己zìjǐde秽物huìwù 13  Yǒuzhǒngrén眼神yǎnshén非常fēicháng高傲gāoʼào目空一切Mùkōngyíqiè+ 14  Yǒuzhǒngrén牙齿yáchǐxiàng刀剑dāojiàn腮骨Sāigǔxiàng屠刀túdāoYào吞灭tūnmièshang寒微hánwēiderénChīguāng世间shìjiān贫穷pínqióngderén+ 15  水蛭Shuǐzhìyǒuliǎng女儿nǚʼérchángshuōGěiGěi!” 知足zhīzúde东西dōngxiyǒusānzhǒngCóngshuōgòulede东西dōngxiyǒuyàng 16  就是Jiùshì坟墓fénmù+不育búyùde母腹mǔfù Quēshuǐde土地tǔdìHáiyǒucóngshuōgòuledehuǒ 17  Rén嘲笑cháoxiào父亲fùqīnYòu鄙视bǐshì忤逆wǔnì母亲mǔqīn+de眼睛yǎnjingbèizhōngde渡鸦dùyāzhuóBèi雏鹰chúyīngchīdiào+ 18  理解lǐjiědeshì*yǒusānzhǒng明白míngbaideshìyǒuyàng 19  就是Jiùshìyīngzài天空tiānkōng飞行fēixíngzhīdào Shézài岩石yánshí爬行páxíngzhīdào Chuánzài大海dàhǎi航行hángxíngzhīdào 男人Nánrén少女shàonǚ相交xiāngjiāozhīdào 20  淫妇Yínfù通奸tōngjiānzhīdàoshì这样zhèyàngde chīlezuǐjiùshuō méizuòguo什么shénme坏事huàishì+。” 21  Ràng大地dàdì发抖fādǒudeshìyǒusānzhǒng大地Dàdìshòubuliǎodeshìyǒuyàng 22  就是Jiùshì奴隶núlì成为chéngwéi君王jūnwáng+ 愚人Yúrén食物shíwù丰裕fēngyù 23  Yǒurénkěn讨厌tǎoyànde*女人nǚrén 女仆Nǚpúduó*主人zhǔrénde地位dìwèi+ 24  shangyǒuzhǒng生物shēngwù虽然suīránhěnxiǎoQuèyǒu本能běnnéngde智慧zhìhuì*+ 25  蚂蚁Mǎyǐshì强壮qiángzhuàngde生物shēngwù*Dànhuìzài夏天xiàtiān储备chǔbèi食物shíwù+ 26  蹄兔Títù+shì勇猛yǒngměngde生物shēngwù*Dànhuì山岩shānyánwéijiā+ 27  蝗虫Huángchóng+没有méiyǒu君王jūnwángDàn全都quándōuhuìlièzhèn*前进qiánjìn+ 28  壁虎Bìhǔ+yòngjiǎozhuāqiángDànhuìjìn王宫wánggōngli 29  步伐Bùfá威武wēiwǔde东西dōngxiyǒusānzhǒng动作Dòngzuò庄严zhuāngyánde东西dōngxiyǒuyàng 30  就是Jiùshì野兽yěshòuzhōngzuìqiángde狮子shīziZàishéi面前miànqiánhuì后退hòutuì+ 31  Háiyǒu猎狗liègǒugōng山羊shānyáng以及Yǐjí率领shuàilǐng军队jūnduìde君王jūnwáng 32  要是Yàoshi愚妄yúwàngde抬高táigāole自己zìjǐ+Huòshì打算dǎsuàn这样zhèyàngzuòJiùyàoyòngshǒuyǎnkǒu+ 33  因为Yīnwèi大力dàlìyáonǎihuìyáochū奶油nǎiyóu大力Dàlìhuìchū鼻血bíxuè大发Dàfā脾气píqihuì发生fāshēng争吵zhēngchǎo+

脚注

Yòu理解力lǐjiělì”。
直译Zhíyì:“Shéicéng使shǐ地极dìjíshēng?”
Yòu句句jùjù经过jīngguò精炼jīngliàn”。
直译Zhíyìdàirén”。
直译Zhíyì诅咒zǔzhòu”。
直译Zhíyì祝福zhùfú”。
Yòu觉得juédetài奇妙qímiàodeshì”。
Yòuméirénàide”。
Yòu取代qǔdài”。
Yòuyǒu智慧zhìhuì”。
直译Zhíyì民族mínzú”。
直译Zhíyì民族mínzú”。
Yòu分队fēnduì”。

注释

多媒体资料