Salta al contingut

Exactitud científica de la Bíblia

La Bíblia, realitat o ficció?

Si l’autor de la Bíblia és Déu, aquest llibre hauria de ser molt singular.

Estan d’acord la Bíblia i la ciència?

Hi ha inexactituds científiques a la Bíblia?

Quan va crear Déu l’univers?

La resposta la trobem quan entenem com s’utilitzen les paraules «principi» i «dia» al relat de Gènesi.

Antiquada o avançada al seu temps?

Tot i que la Bíblia no és un llibre de ciència, és possible que les seves afirmacions et sorprenguin.

La ciència a la teva vida

Què és l’«argument científic en contra de l’existència de Déu»?

Ensenya la Bíblia que la Terra és plana?

És exacte aquest llibre tan antic?

Una finestra al passat. Ignaz Semmelweis

Totes les famílies de l’actualitat han d’estar agraïdes a aquest home. Per què?

Aristòtil

Les idees d’aquest filòsof de l’antiguitat van influir profundament en les ensenyances del catolicisme.

Les lleis de Déu sobre la higiene van ser molt avançades al seu temps

Els israelites es mantenien més sans que la gent d’altres nacions perquè seguien les normes que Déu havia establert.