Salta al contingut

Condicions d’ús

Condicions d’ús

Benvingut!

Aquest lloc web s’ha creat amb la intenció d’ajudar-vos a aprendre més sobre Déu, la Bíblia i els testimonis de Jehovà. Llegiu, mireu i descarregueu el contingut que us interessi. Volem que tothom es beneficiï del nostre lloc web però, si us plau, no en reproduïu el contingut a cap altre lloc web o aplicació. Si voleu compartir amb els altres el que heu après, els podeu dirigir a aquest lloc web, tal com s’explica a les següents condicions d’ús.

 Copyright

©2022 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Tots els drets reservats.

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. («Watchtower») publica i manté aquest lloc web. Llevat que s’indiqui el contrari, tot el text i la informació que conté aquest lloc web és propietat inteŀlectual de Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania («Watch Tower»).

 Marques registrades

Adobe, el logotip d’Adobe, Acrobat i el logotip d’Acrobat són marques registrades d’Adobe Systems Incorporated. Apple, iTunes i iPod són marques registrades d’Apple Inc. Microsoft, el logotip de Microsoft, així com els noms de qualsevol producte o programari de Microsoft, inclosos Microsoft Office i Microsoft Office 365, són marques registrades de Microsoft Inc. Android és una marca registrada per Google LLC. El robot Android es reprodueix o modifica a partir del treball generat o compartit per Google, i s’utilitza segons es descriu en la Llicència d’Atribució de Creative Commons 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Totes les altres marques registrades i marques comercials registrades són propietat dels seus respectius titulars.

 Llicència i condicions d’ús

Aquestes condicions d’ús regulen l’ús del lloc web per part de l’usuari. La utilització d’aquest lloc web comporta l’acceptació total de les condicions d’ús, inclosa qualsevol condició d’ús addicional (en conjunt, «Condicions d’ús»), especificades en aquest lloc web. Si l’usuari no està totalment d’acord amb aquestes condicions d’ús no ha de fer servir aquest lloc web.

Què es considera una bona utilització? Subjecte a les restriccions especificades a continuació, es permet:

  • veure, descarregar i imprimir material gràfic, publicacions electròniques, música, fotografies, text i vídeos registrats per Watch Tower d’aquest lloc web per a ús personal i no comercial;

  • compartir enllaços o fer còpies electròniques de publicacions, vídeos o programes d’àudio que es puguin descarregar en aquest lloc web.

No es permet:

  • publicar material gràfic, publicacions electròniques, marques registrades, música, fotografies, vídeos o articles d’aquest lloc web a internet (a qualsevol lloc web, lloc per compartir fitxers o vídeos, o xarxa social);

  • distribuir material gràfic, publicacions electròniques, marques registrades, música, fotografies, text o vídeos d’aquest lloc web per mitjà d’una aplicació de programari o com a part d’aquesta (això inclou penjar aquest material a servidors per fer-lo servir en una aplicació informàtica);

  • reproduir, duplicar, copiar, distribuir o explotar material gràfic, publicacions electròniques, marques registrades, música, fotografies, text o vídeos d’aquest lloc web amb propòsits comercials o a canvi de diners (encara que no se’n tregui benefici);

  • crear amb el propòsit de distribuir algun tipus d’aplicació de programari, eina o tècnica dissenyada específicament per reunir, copiar, descarregar, extreure o capturar dades, HTML, imatges o text d’aquest lloc web. (Això no prohibeix la distribució d’aplicacions gratuïtes i sense propòsits comercials dissenyades per descarregar fitxers electrònics —per exemple, fitxers EPUB, PDF, MP3, i MP4— des de seccions públiques d’aquest lloc);

  • fer un mal ús del lloc web o dels seus serveis, com ara interferir en el lloc web o en els seus serveis o accedir-hi utilitzant un mètode que no sigui el que es proporciona específicament;

  • utilitzar aquest lloc web de manera que el danyi, el pugui danyar o impedeixi la disponibilitat o accessibilitat del lloc; o de manera iŀlícita, iŀlegal, fraudulenta, perjudicial o relacionada amb propòsits i activitats iŀlícits, iŀlegals, fraudulents o perjudicials;

  • utilitzar aquest lloc web o el seu material gràfic, publicacions electròniques, marques registrades, música, fotografies, text o vídeos amb cap propòsit relacionat amb màrqueting.

  • Aquest lloc web utilitza els serveis de Google Maps, un proveïdor de tercers que no controlem. L’ús que doneu als serveis de Google Maps dins d’aquest lloc web està subjecte a les Condicions del servei addicionals de Google Maps/Google Earth més recents. No se’ns informa d’actualitzacions, per tant consulteu les condicions d’ús abans de fer servir els serveis de Google Maps. Si no esteu d’acord amb les condicions, no feu servir els serveis de Google Maps. Google Maps no torna a aquest lloc web dades d’usuaris que hagi recollit.

 Secció d’informació mèdica

L’objectiu de la secció d’informació mèdica de jw.org és únicament proporcionar informació. No pretén donar consells sobre medicina ni substituir l’atenció mèdica, el diagnòstic o el tractament que pugui oferir un professional de la salut. Aquesta secció no recomana ni defensa en particular cap prova mèdica, metge, producte, procediment, opinió o informació esmentats aquí.

Per a qualsevol dubte sobre una malaltia o tractament, consulteu un metge o professional de la salut qualificat.

Aquest lloc web s’ha esforçat per incloure informació actualitzada i exacta. Amb tot, accediu a la informació d’aquesta secció tal com s’ha publicat, sense garanties, implícites o explícites. Aquest lloc web no es fa responsable de les garanties implícites o explícites relacionades amb la secció mèdica incloses, entre altres, les garanties implícites de comerciabilitat o d’adequació a una finalitat concreta. Aquest lloc web no garanteix la fiabilitat, l’exactitud, la vigència, la utilitat ni la integritat de la informació que conté aquesta secció. Tampoc es fa responsable dels errors o omissions que hi poguessin haver en els articles d’aquesta secció. Qualsevol confiança dipositada en la informació d’aquesta secció és, per tant, estrictament al seu propi risc. Aquest lloc web en cap cas serà responsable de qualsevol queixa o dany (incloent, sense limitació, danys incidentals o indirectes, lesions personals o mort accidental, pèrdua de beneficis o danys causats per la pèrdua d’informació o suspensió d’un negoci) degut a l’ús o la incapacitat d’ús de la secció mèdica, sense importar que aquestes queixes o danys estiguin basades en una garantia, un contracte, un greuge o qualsevol altre recurs legal, i sense importar si s’ha informat aquest lloc web o no de la possibilitat que es presentin aquestes queixes o danys.

 Exclusió de garanties i limitació de responsabilitats

Aquest lloc web i tota la informació, contingut, material i altres funcions disponibles mitjançant el lloc web, són propietat de Watchtower tal com són. Watchtower no atorga cap tipus de garantia o representació, ja sigui explícita o implícita.

Watchtower no garanteix que aquest lloc web estigui lliure de virus o elements nocius. Watchtower no es farà responsable de cap dany causat per l’ús de qualsevol servei, informació, contingut, material, o altres serveis disponibles mitjançant aquest lloc web inclosos, entre altres, danys directes, indirectes, fortuïts, punitius o derivats (inclosa la pèrdua de beneficis).

 Incompliment de les condicions d’ús

Sens perjudici d’altres drets esmentats a les condicions d’ús de Watchtower, qualsevol tipus d’incompliment d’aquestes condicions d’ús pot comportar per part de Watchtower les accions que cregui convenients, com suspendre l’accés al lloc web, prohibir l’accés al lloc web, blocar l’accés al lloc web de les adreces IP emprades, contactar amb el proveïdor d’Internet per demanar que restringeixi l’accés al lloc web i/o emprendre acció legal contra l’infractor.

 Modificacions

Watchtower pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment. Les condicions d’ús modificades entraran en vigor a partir del moment que es publiquin en aquest web. Consulteu sovint aquesta pàgina per assegurar-vos que coneixeu la versió actualitzada.

 Llei i fòrum

Aquestes condicions d’ús s’aplicaran i interpretaran d’acord amb les lleis de l’estat de Nova York (EUA), independentment de qualsevol conflicte de lleis. Qualsevol acció legal relacionada amb aquestes condicions d’ús s’haurà de presentar davant d’un tribunal estatal o federal que tingui jurisdicció a l’estat de Nova York (EUA).

 Indivisibilitat

Si una disposició d’aquestes condicions d’ús és declarada nuŀla, invàlida, inaplicable o iŀlegal per un tribunal de jurisdicció competent, la resta de disposicions seguiran en vigor. El fet que Watchtower no compleixi alguna de les disposicions d’aquestes condicions d’ús no constituirà una exempció del compliment d’aquesta disposició ni del dret a fer complir aquesta disposició, i tampoc es podrà interpretar com a tal.

 Acord complet

Aquestes condicions d’ús constitueixen l’acord complet entre l’usuari i Watchtower pel que fa a l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari, i sobreseuen tots els acords previs pel que fa a l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari.