Saksi-Saksi Yehuwa rauh saking ratusan suku lan basa, nanging titiang makasami mabesikan krana madue tetujon sane pateh. Sane pinih utama, titiang makasami kayun pisan antuk ngormatin Yehuwa, Ida Sang Hyang Widi ring Cakepan Suci lan Pangardin sakancaning maurip. Titiang makasami ngutsahayang sabisane antuk nulad Yesus Kristus lan bagia kasebut Kristen. Titiang makasami sesai ngwantu para semeton antuk mlajahin Cakepan Suci lan Pamrentahan Hyang Widi. Mawinan titiang makasami masaksi, utawi mabaos, indik Ida Sang Hyang Widi sane maparab Yehuwa lan Pamrentahan Ida, titiang makasami kauningin dados Saksi-Saksi Yehuwa.

Rauhin situs Saksi-Saksi Yehuwa. Ngiring ngwacen Cakepan Suci Online. Uningin Saksi-Saksi Yehuwa lan kapercayaanne.