Langsung ka konten

Saksi-Saksi Yehuwa

Pilih basa Bali

“Orta Rahayu unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane lakar kaortayang ka sakuub gumine.”—Matius 24:14.

Sirake Saksi-Saksi Yehuwa?

Saksi-Saksi Yehuwa rauh saking ratusan suku lan basa, nanging titiang makasami mabesikan krana madue tetujon sane pateh. Sane pinih utama, titiang makasami kayun pisan antuk ngormatin Yehuwa, Ida Sang Hyang Widi ring Cakepan Suci lan Pangardin sakancaning maurip. Titiang makasami ngutsahayang sabisane antuk nulad Yesus Kristus lan bagia kasebut Kristen. Titiang makasami sesai ngwantu para semeton antuk mlajahin Cakepan Suci lan Pamrentahan Hyang Widi. Mawinan titiang makasami masaksi, utawi mabaos, indik Ida Sang Hyang Widi sane maparab Yehuwa lan Pamrentahan Ida, titiang makasami kauningin dados Saksi-Saksi Yehuwa.

Rauhin situs Saksi-Saksi Yehuwa. Ngiring ngwacen Cakepan Suci Online. Uningin Saksi-Saksi Yehuwa lan kapercayaanne.

 

Mlajahin Cakepan Suci nenten Naur

Polihin plajahan Cakepan Suci nenten naur ring galah lan genah sane pinih becik antuk Ragane.

Alih Video

Ngiring cingakin daging perpustakaan video online titiang

Pasamuan ibadah Saksi-Saksi Yehuwa

Uningin genah pasamuan titiang tur carane titiang maibadah.

Publikasi Pilihan

Cingakin bahan sane pinih anyar ring bahan pilihan.

Cingakin Video Basa Isyarat

Malajah Cakepan Suci nganggen basa isyarat.