Langsung ka konten

“Orta Rahayu unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane lakar kaortayang ka sakuub gumine.”—Matius 24:14.

Tingalin video, musik, artikel, lan berita ané paling baru.

Apa ané Baru

Pangidih apang Kakunjungin olih Saksi-Saksi Yehuwa

Diskusi Cakepan Suci ajak Saksi-Saksi Yehuwa, atau cobak program plajahan Cakepan Suci gratis.

Pertemuan ibadah Saksi-Saksi Yehuwa

Alihin tongos pertemuan titiang lan carané titiang ibadah.

Nyénké Saksi-Saksi Yehuwa?

Saksi-Saksi Yehuwa asalné uli ratusan suku lan basa, kéwala titiang ajak makejang bersatu krana ngelah tujuan ané patuh. Ané paling utama, titiang ajak makejang dot ngormatin Yehuwa, adan Tuhan di Cakepan Suci lan Penciptan iragané. Titiang berupaya niru Yesus Kristus lan seneng kasebut Kristen. Titiang ajak makejang sesai nulungin anak lénan mlajahin Cakepan Suci lan Kerajaan Tuhan. Krana titiang ngomongang, lan masaksi unduk Tuhan ané madan Yehuwa lan Kerajaan-Né, titiang kasebut Saksi-Saksi Yehuwa.

Bukak situs Saksi-Saksi Yehuwa. Baca Cakepan Suci online. Plajahin unduk titiang lan kapercayaan titiangé.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.