Nen video ma nwang'ere

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

Coko mi Jumulembe pa Yehova

Nwang’ lembe iwi coko mwa, man yeny kaka cokone mani ceng’ini kudi.

 

SAI KABEDO MA CENG'INI KUDI