Waai kud i thek man dhok dupa ma tung’ tung’, re thelembe m’udikowa urombo. Ku kwong’a, wabemito wayung’ Yehova, Mungu ma Jacwic mi piny ceke man m’umio iwa Biblia. Wabed watimo kero mwa ceke pi nilubo batiend Yesu Kristu man watie kud anyong’a nilwong’ara Jukristu. Ng’atuman m’i kindwa koyo saa ma lee pi nikonyo dhanu ging’ei lembe mi Biblia man Ker pa Mungu. Calu ma watuco kunoke waweco pi Yehova Mungu man Ker pare, wang’eyara nia watie Jumulembe pa Yehova.

Yeny lembe i kusika mwa mir Internet. Som Biblia i Internet. Ponj lembe lee i wiwa man iwi yioyic mwa.