Cit atir i jami ma tye

Lok Madok i Kom Lucaden pa Jehovah

Ka imito rwatte kwedwa, cit i cokkewa mo acel, peny wek kikwan Baibul kwedi me nono, nyo nong ngec mapol madok i komwa, kabedo man bikonyi. Wajoli ni inen kit ma watiyo kwede kun ilimo opicwa mo acel.

Yub me Kwano Baibul Kwedi me Nono

Pingo Omyero Ikwan Baibul?—Vidio Mabor

Baibul tye ka miyo lagam me lapeny ma pigi tego ma mako kwo pi dano milion mapol i but lobo ducu. In bene imito bedo ngat acel i kingi?

Ngo ma Timme ka Kitye ka Kwano Baibul?

I but lobo ducu, Lucaden pa Jehovah gingene pi yub me kwano Baibul ki dano me nono. Nen kit ma woto kwede.

Peny wek kikwan Baibul Kwedi

Nong pwony me Baibul i cawa ki kabedo ma rwatte kwedi me nono.

Cokke ki Yub Mukene

Ngo ma Timme i Ot me Ker?

Nen ki wangi gin ma tye i iye.

Cokke pa Lucaden pa Jehovah

Nge kakwene ma wacokke iye ki kit ma waworo kwede Lubanga.

Nipo me To pa Yecu

Mwaka ki mwaka, dano milion mapol gicokke kacel me po pi to pa Yecu. Walwongi wek iniang kit ma yub man ma pire tek-ki gudi kwede.

Ngec Manok i Komwa—Wi lobo

  • Lobo ka ma Lucaden pa Jehovah gitye ki Luworogi iye​—240

  • Lucaden pa Jehovah​—8,695,808

  • Jo ma kikwano kwedgi Baibul labongo cul​—7,705,765

  • Jo ma gubino i kwer me Nipo me to pa Kricito​—17,844,773

  • Kacokke​—120,387