Cit atir i jami ma tye

Kwowa ki Ticwa Macalo Lukricitayo—Yub me Cokke

Kwowa ki Ticwa Macalo Lukricitayo—Yub me Cokke tye ki yub kacel ki jami akwana ma lubbe ki kwan me Baibul pi cabit moni ki cokke pa Lucaden pa Jehovah ma bedo cabit ducu.

 

NEN

YUB ME COKKE ME KWOWA KI TICWA

YUB ME COKKE ME KWOWA KI TICWA

YUB ME COKKE ME KWOWA KI TICWA

YUB ME COKKE ME KWOWA KI TICWA

YUB ME COKKE ME KWOWA KI TICWA

YUB ME COKKE ME KWOWA KI TICWA

YUB ME COKKE ME KWOWA KI TICWA

YUB ME COKKE ME KWOWA KI TICWA

YUB ME COKKE ME KWOWA KI TICWA

KA MA KIKWANYO IYE PWONY PI YUB ME COKKE

KA MA KIKWANYO IYE PWONY PI YUB ME COKKE

KA MA KIKWANYO IYE PWONY PI YUB ME COKKE

KA MA KIKWANYO IYE PWONY PI YUB ME COKKE

KA MA KIKWANYO IYE PWONY PI YUB ME COKKE

KA MA KIKWANYO IYE PWONY PI YUB ME COKKE

KA MA KIKWANYO IYE PWONY PI YUB ME COKKE

KA MA KIKWANYO IYE PWONY PI YUB ME COKKE

KA MA KIKWANYO IYE PWONY PI YUB ME COKKE

KIT MA COKKE MYERO OBED KWEDE