Mman ko pi n'en ni bay riy

Musik ni Fan ko Liyor ko Piin Kristiano

Mu downloadnag boch e tang ko Kristiano nib fel’ ni ngan motoyil ngay, ma yima fanay ko liyor ni yima tay ngak Jehovah Got. Bay boch e pi tang ney ni ka non’, ma bay boch ni yibe chubeg ni goo musik.

 

“Ngad Tangnaged” Jehovah u Fithik’ e Felfelan’

Original Songs

Sing to Jehovah