ობირეშეფი

ობირეშეფი, ნამუთ მიგეხვარებ დაფასე სულიერ მემკვიდრეობა.

დრო ნანატრ დო ბედნერი

სამოთხეშე ფიქრ მიმეხვარებნა, მოთვინებათ გეგნიბღათ ირნერ გაჭირება

რთხულენქ დიდ გაბედულებას

იეჰოვას შეულებ მუჩან თიცალ გაბედულება, ნამუთ ნებისმიერ განსაცდელს გინმოღალაფუანა.