Qisqacha maʼlumot: Central African Republic

  • Aholi: 5 000 000'
  • Yahova Shohidlarining soni: 2 889
  • Jamoatlarning soni: 56
  • Yahova Shohidlarining aholiga nisbatan soni: 1 ga 1 731