Skip to content

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Kontektim Mipela

Kisim atres bilong ofis bilong mipela na ol fon namba.

Malta

International Bible Students Association

IBSA House

Triq il-Waqqafa

MOSTA MST 4486

MALTA

+356 21-419468

Taim Bilong Wok

Mande i go Fraide

8:00 a.m. i go 4:45 p.m.