Dzirevhista dzathu dzi seketedwago omu nya Bhibhiliya dzi ngu manega gasi gu dzi tshisa khu malimi ma vbindrago 200. Mukhedziseyi ya gu hi yeyedza tshamuselo nya silo si giregago mafuni si yeyedzago gutadzisega nya siprofeto nya Bhibhiliya. Uye a gu thaveleya vathu khu mahungu nya yadi nya Mufumo wa Nungungulu a bwe a va kutsa gu khodwa ga Jesu Kristo. Despertai! ya gu yeyedza ndziya nya gu emisane ni sigaradzo sa muhuno yi bwe yi tiyisa gukhodwa ga vathu gitumbisoni gya Muvangi nya gu rese mafu nya maphya nya gurule ni gukhadzisega.

Hatha lidimi avba nya kwadru nya lidimi, u thitha avba va gu pwani Vbweta gasi gu u wona dzirevhista dzi gomogo khu lidimi lolo.