Skip to content

Skip to secondary menu

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Mitshangano nya mughanga yi girwago mwaga ni mwaga khu Dzifakazi dza Jehovha

Mwaga ni mwaga, Dzifakazi dza Jehovha dzi ngu tshangana khu mitsawa nya yikhongolo mitshanganoni nya matshigu mararu yi ranwago pwani mitshangano nya mughanga. Wona simbe si ganedwago khu mitshangano yoyo.

 

Mana wulanga vbafuvbi nago