• Havana (Kuba) — svedkyne chodia z domu do domu v Starej Havane

Základné údaje – Kuba

  • 11 480 000 – počet obyvateľov
  • 95 031 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 1 503 – počet zborov
  • 1 k 121 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov