Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Čo je nové na jw.org

 

2017-12-15

DOBRÁ SPRÁVA OD BOHA

Prečo Boh vytvoril zem?

Naša Zem je plná krásnych výtvorov. Jej vzdialenosť od Slnka, jej rotácia a sklon jej osi sú presne také, aké majú byť. Prečo Boh vynaložil toľko úsilia, aby vytvoril túto krásnu planétu?

2017-12-15

DOBRÁ SPRÁVA OD BOHA

Čo sa s nami stane po smrti?

V Biblii je sľub, že raz budú tak ako Lazar vzkriesení aj mnohí ďalší ľudia, ktorí zomreli.

2017-12-15

DOBRÁ SPRÁVA OD BOHA

Čo je Božie Kráľovstvo?

Keď bol Ježiš na zemi, učil ľudí hlavne o Božom Kráľovstve. Po celé stáročia sa jeho nasledovníci modlili, aby toto Kráľovstvo prišlo.

2017-12-15

DOBRÁ SPRÁVA OD BOHA

Kto je autorom Biblie?

Ak ju napísali ľudia, prečo sa označuje za Božie Slovo? Obsahuje myšlienky Boha alebo ľudí?

2017-12-15

DOBRÁ SPRÁVA OD BOHA

Ako si môžeme byť istí, že Biblia je Božie Slovo?

Ak je autorom Biblie Boh, potom by to mala byť výnimočná kniha.

2017-12-15

DOBRÁ SPRÁVA OD BOHA

Prečo Ježiš zomrel?

Biblia pripisuje Ježišovej smrti veľký význam. Aký zmysel mala jeho smrť?

2017-12-15

DOBRÁ SPRÁVA OD BOHA

Má Boh nejaké meno?

Boh má veľa titulov, napríklad Všemohúci, Stvoriteľ či Pán. No má aj osobné meno a to sa v Biblii nachádza asi 7 000-krát.

2017-12-11

STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE)

December 2017

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 29. januára do 25. februára 2018.