Skip to content

Soni u Jehovah Kotoigi

Ee i kë miti u, ee i kë ko a wan u dee komakandi fuu, ee i kë fuu ko lei soni u Bëibel söndö paka, nasö ee i kë ko sabi möön soni fuu, nöö di pisi aki o heepi i. Söseei u ta kai i fii ko a wan u dee bëikantoo fuu fii ko luku un wooko u ta du.

Lei soni u Bëibel söndö u paka

Faandi mbei u musu lei soni u Bëibel?

Di Bëibel ta piki dee möön fanöudu hakisi u milionmilion sëmbë a hii së u goonliba. I bi o kë dë wan u dee sëmbë aki sö tu ö?

Unfa u ta lei sëmbë soni u Bëibel?

A hii sëu goonliba, sëmbë sabi taa dee Jehovah Kotoigi ta lei sëmbë soni u Bëibel söndö u paka. Unfa de ta du ën?

Hakisi u lei soni u Bëibel

I sa mbei sëmbë ko lei i soni u Bëibel söndö u paka a di ten ku di kamian di i kë.

Mindiwiki komakandi ku woto apaiti komakandi

Andi de ta du a wan Könuköndë zali?

I seei sa ko luku andi u ta du.

Dee kemeente komakandi u Jehovah Kotoigi

Ko sabi naasë Jehovah Kotoigi ta hoi komakandi, söseei unfa de ta dini Gadu.

Mëni di dëdë u Jesosi

Hiniwan jaa milionmilion sëmbë ta ko makandi u mëni di dëdë u Jesosi. U ta kai i fii ko sabi unfa di fanöudu soni aki nama ku i tjika.

Ambë ta du di kë u Jehovah a di ten aki?

Jehovah Kotoigi dë a hii së u di goonliba, nöö de dë sëmbë u hii pei lö ku sëmbë di kiija a peipei fasi. Andi tja dee peipei sëmbë aki ko a wan?

Di wooko u Jehovah Kotoigi a hii së u goonliba

  • 240—Dee köndë ka Jehovah Kotoigi dë

  • 8.683.117—Jehovah Kotoigi

  • 9.618.182—Sëmbë di ta lei soni u Bëibel söndö u paka

  • 20.919.041—Sëmbë di bi ko mëni di dëdë u Jesosi

  • 119.712—Dee kemeente