Llapan kanqanman ëwari

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Jehoväpa testïgunkunapa reunionninkuna

Reunionnïkuna imanö kanqanta mas musyari. Qampaq mas amänu juntakäyänä sitiu mëchö kanqanta ashiri.

Ëwanëkipaq kaqta ashiri

¿Imanötaq reunionnïkuna?

Jehoväpa testïgunkunaqa Diosta adorayänäpaqmi semänachö ishkë kuti juntakäyä (Hebrëus 10:24, 25). Tsë pï mëpis ëwëta puëdiyanqan reunionkunachöqa, Bibliapitam yachakuyä y yachatsikïninkuna ninqannömi kawëta tïrayä.

Cäsi llapan reunionnïkunam tapukïkunawan y respuestakunawan rurakan y llapan tsëchö këkaqkunapis parlakurita puëdiyanmi. Y llapanmi qallan y usharin canticuwan y mañakïwan.

Llapampis shumaq chaskishqam kayan, manam Jehoväpa testïgunraqtsu kanëki ëwanëkipaq. Yëkunapaq y rurichöpis manam qellëta mañakuyantsu.