Llapan kanqanman ëwari

Yarqamushqa kaqkuna

Kë päginachöqa tsëllaraq yarqamushqa Täpakoq revistakuna, librukuna y maskunam kan. Tsëkunata kë päginachö leyi o wiyë, o manaqa leyinëkipaq o wiyanëkipaq jorqë. Jina kë päginachöqa videukuna y grabacionkunapis mëtsika idiömakunachömi kan, y mana wiyaqkuna (o sordukuna) yachakuyänampaqpis kanmi videukuna.

 

TÄPAKOQ

¿Imaraq Diospa Gobiernun?

Mëtsika watakunapam nunakuna tsëta tapukuyashqa. Peru Bibliachömi willakun Diospa Gobiernun ima kanqanta.

TÄPAKOQ

¿Imaraq Diospa Gobiernun?

Mëtsika watakunapam nunakuna tsëta tapukuyashqa. Peru Bibliachömi willakun Diospa Gobiernun ima kanqanta.

TÄPAKOQ (YACHAKUNAPAQ)

TÄPAKOQ

Librukuna y maskuna

Kë päginachö wakin yarqamoqkunata ichik altsariyaptinmi höraqa imprimishqa kaqkunawan igualtsu.

Mushoq yarqamushqa kaqkuna

Jatun asambleachö punta kaq junaq, ishkë kaq junaq o kima (kimsa) kaq junaqchö mushoq yarqamushqa kaqkunata rikë o jorqë.

Mushoq yarqamushqa kaqkunata rikë

Këkunapis yachakunëkipaqmi yanapashunki

Llapan leyina kaq

Jehoväpa testïgunkuna jorqayämunqan publicaciockunata utilisar Biblia parlaqankunapita yachakï.