Ir al contenido

Chattzʼibʼan chqe

Rukʼ kikotemal kqaj keqatoʼ ri e winaq che kkaj kketaʼmaj chrij ri kukʼut ri Biblia o kkaj kketaʼmaj chrij ri qachak kqabʼan pa ronojel uwach Ulew. Chakojoʼ jujun chke ri e kʼo chuxeʼ wariʼ rech katkunik kattzijon kukʼ ri testigos rech Jehová che e kʼo naqaj chawe.