alabʼom alitomabʼ

RI ALABʼOM ALITOMABʼ KKITAʼ

¿Jas kinbʼano we kinbʼan acosar sexualmente?

Chawetaʼmaj we katkun che rilik la xa etzʼanem, are coqueteo o acoso sexual. E pixabʼ rech katoʼ awibʼ.