Topi, pi̧yȩ ka̧cu̧nä̧

“Pi̧yȩ uruhuo adihuä huȩnȩ’i̧nä̧ ji’äcuähuäcua’a pi̧jä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ttö̧ja̧ ttö̧ja̧cuo̧mȩ.” (Mateo 24:14, NM)

Testigo Jeohuamä ¿Titö ta’attö?

Rö̧ȩnä̧ ötahuiyättö pi̧jä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ichätöjä, ti̧huȩnȩ pö̧nä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧, ti̧rȩjä̧ttö̧ tö̧jö̧’i̧nä̧ i̧mi̧cu̧nä̧ huotöjä. Ja̧’hua̧nö̧ ja̧’a̧nä̧, o’ca toi’önä ji̧nä̧ yo̧mȩtȩ amöcuädö jȩpä̧tö̧jä̧. Korottöʼinä abonänö tami isoʼquinä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jeohuarö ucuotäcuähuä huȩnȩ ti̧jȩpa̧ pä’ätöjä, Chutä Dios I̧huȩnȩ Isä’tä U̧ru̧hua̧mä̧, o’ca juiyönä Uhuäbeʼinömä. Ja̧’hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo jȩi̧nö̧ ta’anö juruhuächiʼö aditätöjä. Ja̧’hua̧nö̧ ja̧’a̧ttö̧ ujuturu cristiano pättomenä juiyo esehuätöjä. Katä pö̧nä̧mä̧ ’quȩ’ȩpö̧ ku̧nä̧tö̧jä̧ korotö ttö̧ja̧rö̧ Dios I̧huȩnȩ Isä’tä jähuäʼinä, Dios Uruhuo huȩnȩ jähuäʼinä ttu̧huo̧jui̧’ö̧nä̧ ppätäda päʼö. Jeohua ötö’cö jähuä’inä, Dios Uruhuo ötö’cö jähuä’inä jitähua’attö, Testigo Jeohua pä’ö o’ähuätöjä.

 

Dios I̧huȩnȩ Isä’tä cu̧huo̧jui̧’a̧ pä’ö jä’epitö

Micuä juiyönä Dios I̧huȩnȩ Isä’tättö iso päi’önä huȩnȩ huo̧jui̧pi̧. ¿Torö cu̧huo̧jui̧’a̧ päcuhua’attö? ¿Däje horanä cu̧huo̧jui̧’a̧ päcuhua’attö? Isojänä ji’ähuitö.

Rö̧ȩnä̧ video

Video ku̧nä̧huo̧mȩ töäre internet isojänä topi, cua̧’cua̧ cu̧huȩnä̧rö̧nä̧ cujuruhua päʼö

Testigo Jeohua huotö ca̧ca̧cuä̧rö̧ jȩttö̧ jähuä

¿Torö tö̧ca̧ca̧cuä̧ra̧’a̧ttö̧? ¿Däje jȩta̧’a̧ttö̧ tö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩttö̧? Pi̧yȩ ötö’cö jähuä huo̧jui̧pi̧.

Rätepöttö pi̧yȩ tocu’a päʼätöjä

Röjinä jareönä rätepäjiʼinä, adiu huȩyu̧cuä̧ʼi̧nä̧ tocu’a päʼö ka̧’a̧.

Ttu̧mö̧nä̧ jȩpö̧ ucuocuätö tti̧huȩnȩnä̧ topi video

Dios I̧huȩnȩ Isä’tättö huo̧jui̧pi̧ videonä topö ttu̧mö̧nä̧ jȩpö̧ ucuocuätö tti̧huȩnȩnä̧